Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za mesiac január 2017 a 2016 /v mil. EUR/

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v januári 2017 bolo pasívne v objeme – 71,3 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa znížilo o 26,9 mil. EUR /27,4 %/.
 

Ilustračný obrázok

 
Záporné saldo vývozu a dovozu sa v medziročnom porovnaní zvýšilo pri živočíšnych výrobkoch o 28,4 % a u tukov a olejov o 182,6 %. Naopak, saldo sa znížilo pri rastlinných výrobkoch o 157,5 % a u potravín, nápojov a tabaku o 26,1 %.
 
Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári 2017 bol v objeme 294,6 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2016 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 2,8 % vyšší. Vyšší dovoz bol v januári 2017 oproti tomu istému obdobiu v roku 2016 zaznamenaný pri živočíšnych výrobkoch o 17,4 % a v odvetví tukov a olejov o 7,3 %. Nižší dovoz bol v sledovanom období zaznamenaný pri rastlinných výrobkoch o 0,8 % a u potravín, nápojov a tabaku o 3%.
 
V januári 2017 sa vyviezlo agropotravinárskych výrobkov v celkovej hodnote 223,3 mil. EUR, pri medziročnom zvýšení o 18,5 %. Najviac sa v medziročnom porovnaní zvýšil vývoz rastlinných výrobkov o 42,4 %, vyšší bol aj vývoz živočíšnych výrobkov o 9,7 % a vývoz potravín, nápojov a tabaku o 11,9 %. Nižší vývoz v medziročnom porovnaní  bol zaznamenaný len v odvetví tukov a olejov o 32,7 %.
 
DOVOZ v mil. eur
Odvetvie
I. 2017
I. 2016
index 2017/2016
Živočíšne výrobky
78,2
66,6
117,4
Rastlinné výrobky
73,4
74
99,2
Tuky, oleje, vosky
13,3
12,4
107,3
Potraviny, nápoje, tabak
129,7
133,7
97
Spolu
294,6
286,7
102,8
 
VÝVOZ v mil. eur
Odvetvie
I. 2017
I. 2016
index 2017/2016
Živočíšne výrobky
42,9
39,1
109,7
Rastlinné výrobky
82,6
58
142,4
Tuky, oleje, vosky
6,8
10,1
67,3
Potraviny, nápoje, tabak
91
81,3
111,9
Spolu
223,3
188,5
118,5
 
SALDO v mil. eur
Odvetvie
I. 2017
I. 2016
rozdiel 2017/2016 
Živočíšne výrobky
-35,3
-27,5
-7,8
Rastlinné výrobky
9,2
-16
25,2
Tuky, oleje, vosky
-6,5
-2,3
-4,2
Potraviny, nápoje, tabak
-38,7
-52,4
13,7
Spolu
-71,3
-98,2
26,9
 
Zdroj: ŠÚ SR /predbežné údaje, 7.4.2017/
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN