Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za mesiac január a február 2017 a 2016 /v mil. EUR/

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január a február 2017 bolo pasívne v objeme – 166,9 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa znížilo o 55 mil. EUR /24,8 %/.
 
Ilustračný obrázok
 
Záporné saldo vývozu a dovozu sa v medziročnom porovnaní zvýšilo pri živočíšnych výrobkoch o 15,3 % a u tukov a olejov o 128,8 %. Pri rastlinných výrobkoch sa záporné saldo vývozu a dovozu v medziročnom porovnaní znížilo o 125,6 % a u potravín, nápojov a tabaku o 8,5 %,
 
Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári a februári 2017 bol v objeme 618,8 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2016 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 2,1 % nižší. Vyšší dovoz bol v januári a februári 2017 oproti tomu istému obdobiu v roku 2016 zaznamenaný len pri živočíšnych výrobkoch o 9,8 %. Ostatné odvetvia zaznamenali pokles dovozu, a to pri rastlinných výrobkoch o 9 %, v odvetví tukov a olejov o 10,1 % a v odvetví potravín, nápojov a tabaku o 2,8 %.
 
V januári a februári 2017 sa vyviezlo agropotravinárskych výrobkov v celkovej hodnote 451,9 mil. EUR, pri medziročnom zvýšení o 10,2 %. Najviac sa v medziročnom porovnaní zvýšil vývoz rastlinných výrobkov o 35,7 %. Vyšší bol aj vývoz živočíšnych výrobkov o 6,2 % a vývoz potravín, nápojov a tabaku o 0,9 %. Medziročne sa znížil vývoz tukov a olejov o 46,1 %.
 
DOVOZ v mil. EUR
 
Odvetvie
I.- II. 2017
I.- II. 2016
index 2017/2016
Živočíšne výrobky
150
136,6
109,8
Rastlinné výrobky
160,6
176,4
91
Tuky, oleje, vosky
25,8
28,7
89,9
Potraviny, nápoje, tabak
282,4
290,4
97,2
Spolu
618,8
632,1
97,9
 
VÝVOZ v mil. EUR
 
Odvetvie
I.- II. 2017
I.- II. 2016
index 2017/2016
Živočíšne výrobky
87,5
82,4
106,2
Rastlinné výrobky
173,1
127,6
135,7
Tuky, oleje, vosky
12,3
22,8
53,9
Potraviny, nápoje, tabak
179
177,4
100,9
Spolu
451,9
410,2
110,2
 
SALDO v mil. EUR
 
Odvetvie
I.- II. 2017
I.- II. 2016
rozdiel 2017/2016
Živočíšne výrobky
-62,5
-54,2
-8,3
Rastlinné výrobky
12,5
-48,8
61,3
Tuky, oleje, vosky
-13,5
-5,9
-7,6
Potraviny, nápoje, tabak
-103,4
-113
9,6
Spolu
-166,9
-221,9
55
 
 
Zdroj: ŠÚ SR /predbežné údaje, 9.5.2017/
Spracovala: Ing. Tatiana Belová, SPPK, Odbor potravinárstva a obchodu

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN