Mikrobiológia v poľnohospodárstve. Baktérie a ich funkcia v pestovaní

Mikrobiológia v poľnohospodárstve. Baktérie a ich funkcia v pestovaní

V Európe máme dobré všeobecné poznatky o tom, aké skupiny organizmov sa v pôde vyskytujú a ktoré z nich sú jej hlavnými druhmi. Musíme začať rozumieť tomu, čo biodiverzitu pôdy poháňa, a aj tomu, ako ju ľudské činnosti ovplyvňujú.

22.12.2022

Podávanie jednotných žiadostí o podporu, problémy s plnením podmienok žiadateľov o priame platby v praxi

Podávanie jednotných žiadostí o podporu, problémy s plnením podmienok žiadateľov o priame platby v praxi

Pozrite si čo je najdôležitejšie pri podávaní žiadostí o podporu, aké sú najčastejšie chyby pri podávaní a aké sú odporúčania z praxe.

19.12.2022

Kondicionalita a priame platby pre roky 2023 – 2027 aktuálny stav

Kondicionalita a priame platby pre roky 2023 – 2027 aktuálny stav

Vypočujte si prednášku, v ktorej sa dozviete zoznam nariadení vlády SR za oblasť priamych a environmentálnych podpôr a novinky v rámci kondicionalít.

19.12.2022

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ (SPP) už funguje 60 rokov – od roku 1962. Napriek tomu, že poľnohospodárstvo a výroba potravín sa odvtedy výrazne zmenili, pôvodné ciele SPP zostávajú v platnosti aj dnes. Viac sa dozviete v prednáške.

17.12.2022

EÚ sme (aj) MY

EÚ sme (aj) MY

Ktoré inštitúcie riadia európske spoločenstvo a aký význam majú pre občanov EÚ? Ktoré orgány sú dôležité pre poľnohospodárov a ich prácu? V ktorých inštitúciách sme aktívni aj my v rámci SPPK? Odpovie v prednáške riaditeľ Odboru poľnohospodárstva a služieb SPPK Ján Baršváry.

17.12.2022

Pôdoochranné pestovateľské technológie, zlepšenie štruktúry pôdneho profilu (StripTill, NoTill)

Pôdoochranné pestovateľské technológie, zlepšenie štruktúry pôdneho profilu (StripTill, NoTill)

Prečo je potrebná zmena? Preto, že so zmenami nášho životného prostredia prichádza nutnosť reakcie. Nič nie je v čase nemenné. Iba prírodné zákonitosti! V súlade s rastom poznania týchto zákonitostí je najvyšší čas prispôsobiť sa a zmeniť aj naše pestovateľské technológie.

17.12.2022

Regeneratívne poľnohospodárstvo – nástroj pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo

Regeneratívne poľnohospodárstvo – nástroj pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo

V posledných rokoch vďaka intenzívnemu spracovávaniu pôdy bez ďalších organických vstupov, dochádza k rapídnemu poklesu pôdnej organickej zložky. Negatívna uhlíková bilancia znižuje biologickú aktivitu v pôde, ktorá v tomto prípade má vplyv na zhoršenie drobivosti agregátov. Znížená drobivosť pôdnych agregátov zase zhoršuje spracovateľnosť pôdy. Viac o téme sa dozviete v prednáške.

16.12.2022

Medziplodiny, ochrana a energia pre pôdu

Medziplodiny, ochrana a energia pre pôdu

Vzhľadom k potrebám pôdy, ktoré dnes v agronomickej praxi takmer vôbec nerešpektujeme, narastá význam pestovania medziplodinových zmesí. Táto problematika je rozsiahla, značne zaznávaná, však s mimoriadnou perspektívou pre záchranu trvaloudržateľného hospodárenia na pôde.

15.12.2022

Zdravá pôda – základ života

Zdravá pôda – základ života

Pôda je základným výrobným prostriedkom a ťažko obnoviteľným prírodným zdrojom. Napriek tomu, že výživa svetovej populácie je z viac ako 90 % závislá na pôde, nesprávame sa k pôde zodpovedne. Viac sa dozviete v prednáške Ľubomíra Marhavého.

15.12.2022

Ambulantný predaj rýb

Ambulantný predaj rýb

Ambulantný predaj rýb je viac ako 100 ročnou tradíciou, ktorá je spojená hlavne s najkrajšími sviatkami roka – Vianocami. Tradíciou je predaj živých rýb formou ambulantného predaja. Avšak pre predaj živých rýb musíme spĺňať tieto štyri základné požiadavky.

14.12.2022

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce