Kontrolné mechanizmy v oblasti priamych podpôr – AMS, klasické kontroly, nezrovnalosti

Kontrolné mechanizmy v oblasti priamych podpôr – AMS, klasické kontroly, nezrovnalosti

Každá členská krajina, ktorá poskytuje priame platby v poľnohospodárstve prevádzkuje integrovaný administratívny a kontrolný systém (IACS) (čl. 65 ods. 1 NK č. 2021/2116).

22.01.2024

Základné podmienky pre poskytnutie priamych podpôr v poľnohospodárstve

Základné podmienky pre poskytnutie priamych podpôr v poľnohospodárstve

Viete o priamych podporách v poľnohospodárstve vsetko podstatné?

22.01.2024

Legislatívny proces v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva

Legislatívny proces v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva

Pozrite si prierez toho najdôležitejšieho v legislatívnom procese v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva v roku 2023.

08.01.2024

Pestovanie ľanu na Slovensku a jeho význam pre ľudský organizmus

Pestovanie ľanu na Slovensku a jeho význam pre ľudský organizmus

Ľan je veľmi zaujímavá plodina s dlhou históriou a mimoriadnym benefitom pre organizmus ľudí a zvierat. Ľanové semienka sú semená ľanu, ktorý ľudstvo pestuje už približne 5000 rokov.

08.01.2024

Ekoschémy

Ekoschémy

Členské štáty EÚ sú povinné zahrnúť jednu alebo viacero eko-schém do svojich Strategických plánov SPP 2023 – 2027 a alokovať na ne min. 25 % rozpočtu priamych platieb.

27.12.2023

Poľovníctvo a poľnohospodárstvo

Poľovníctvo a poľnohospodárstvo

Vzťah poľovníctva a poľnohospodárstva sa v posledných rokoch nevyvíja priaznivo. Je to najmä z dôvodu nárastu škôd raticovou zverou na poľnohospodárskych kultúrach, ale na druhej strane aj z dôvodu nepriaznivých životných podmienok pre malú zver na poľnohospodárskych pozemkoch.

27.12.2023

Budúcnosť prípravkov na ochranu rastlín a s tým spojený nový systém šľachtenia (NGT)

Budúcnosť prípravkov na ochranu rastlín a s tým spojený nový systém šľachtenia (NGT)

Prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES(1) o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia - pokrok v oblasti biotechnológií -> vývoj nových genómových techník.

27.12.2023

Prípravky na ochranu rastlín - Aplikačné zariadenia

Prípravky na ochranu rastlín - Aplikačné zariadenia

Najmä intenzívne používanie pesticídov spôsobilo v mnohých krajinách určité environmentálne problémy. Viac o problematike prípravkov na ochranu rastlín sa dozviete v prednáške.

27.12.2023

Mikrobiológia v poľnohospodárstve. Baktérie a ich funkcia v pestovaní

Mikrobiológia v poľnohospodárstve. Baktérie a ich funkcia v pestovaní

V Európe máme dobré všeobecné poznatky o tom, aké skupiny organizmov sa v pôde vyskytujú a ktoré z nich sú jej hlavnými druhmi. Musíme začať rozumieť tomu, čo biodiverzitu pôdy poháňa, a aj tomu, ako ju ľudské činnosti ovplyvňujú.

22.12.2022

Podávanie jednotných žiadostí o podporu, problémy s plnením podmienok žiadateľov o priame platby v praxi

Podávanie jednotných žiadostí o podporu, problémy s plnením podmienok žiadateľov o priame platby v praxi

Pozrite si čo je najdôležitejšie pri podávaní žiadostí o podporu, aké sú najčastejšie chyby pri podávaní a aké sú odporúčania z praxe.

19.12.2022

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce