SPPK logo

Nariadenie vlády SR – obchodovanie s včelími produktmi

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi. Účinnosť od: 1.5.2014.

Klúč |  30.04.2014

SPPK logo

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostens...

Klúč |  31.03.2014

SPPK logo

Vyhláška ÚVO – hodnotenie zmlúv

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotení spôsobu a kvality plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy a rámcovej dohody a o spôsobe výpočtu výslednej ho...

Klúč |  28.02.2014

SPPK logo

Vyhláška MPRV SR o nápojoch

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o požiadavkách na nápoje. Účinnosť od: 1.4.2014.

Klúč |  03.02.2014

SPPK logo

Vyhláška MPRV SR o majonézach

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o majonézach a majonézových výrobkoch. Účinnosť od: 1.4.2014.

Klúč |  03.02.2014

SPPK logo

Vyhláška MPRV SR o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách. Účinnosť od: 1.4.2014.

Klúč |  31.01.2014

SPPK logo

Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 339/2008 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v ma...

Klúč |  31.01.2014

SPPK logo

Vyhláška ÚVO – finančný limit pre nadlimitnú zákazku (2014)

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku. Účinnosť od: 1.2.2014.

Klúč |  31.01.2014

SPPK logo

Vyhláška MPRV SR o obilí a mlynských výrobkoch

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia. Účinnosť od: 1.2.2014.

Klúč |  31.12.2013

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce