Návrh SPPK – zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území SR

V zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 písm. c) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov si Vám Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora dovoľuje predložiť návrh zoznamu študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území Slovenskej republiky za skupiny odborov 29 Potravinárstvo, 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I., 43 Veterinárne vedy a 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II..
 
 
kód a názov odboru
 
 
stredná odborná škola
 
 
 
počet tried prvého ročníka 2016/2017
2958 K 00 kontrolór potravín   
                                     
SOŠ potravinárska, Cabajská 6, 94901 Nitra
1
2987 H 01 biochemik - mliekarská výroba
 
požiadavka na to, aby sa tento odbor učil iba na jednej škole, spolu s MŠVVaŠ SR stanoviť školu, ktorá by mala najväčšie predpoklady
1
 
 
2987 H 02 biochemik - výroba piva a sladu
 
požiadavka na to, aby sa tento odbor učil iba na jednej škole, spolu s MŠVVaŠ SR stanoviť školu, ktorá by mala najväčšie predpoklady
1
 
 
2987 H 03 biochemik - liehovarnícka výroba a výroba vína
požiadavka na to, aby sa tento odbor učil iba na jednej škole, spolu s MŠVVaŠ SR stanoviť školu, ktorá by mala najväčšie predpoklady
1
 
 
4215 M 00 rybárstvo
 
                                                  
Spojená škola SOŠ, ul. SNP 30, 90028 Ivanka pri Dunaji
1
 
4227 M 00 vinohradníctvo a ovocinárstvo  
       
SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, 90001 Modra
 
1
 
4227 M 01 vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka
         
SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, 90001 Modra
 
1
 
4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo-podnikanie
                   
SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, 90001 Modra
 
1
 
4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo-agroturistika
                
SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, 90001 Modra
 
1
 
4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo - somelierstvo 
             
SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, 90001 Modra
 
1
 
4228 M 00 záhradnícka výroba a služby
                                
SOŠ záhradnícka, Brezová 2, 92177 Piešťany
 
1
 
4234 M 00 podnikateľ v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat
        
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, 97411 Banská Bystrica
 
1
4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - hygienická a laboratórna služba
         
Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2, 06001 Kežmarok
 
1
 
 
4336 M 05 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov psov
           
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 95012 Nitra
 
1
 
 
4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov cudzokrajných zvierat
        
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 95012 Nitra
 
1
 
 
4578 H 00 rybár
 
   
Spojená škola SOŠ, ul. SNP 30, 90028 Ivanka pri Dunaji
1
 
4582 H 00 včelár, včelárka
 
                                          
Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, 97411 Banská Bystrica
3
 
 
Bratislava, 30.5.2015

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce