Dotácia na nájomné - nové informácie

Od 3. 7. 2020 môžu podávať žiadosti o dotácie na nájomné naraz podnikatelia z celého Slovenska, a to bez ohľadu na to, z ktorého kraja pochádzajú.
 
 
Doteraz bol systém nastavený tak, že Ministerstvo hospodárstva SR vyčlenilo jeden deň pre podnikateľov z určitého kraja.
 
Chcelo tak predísť preťaženiu celého systému. „Systém je plne funkčný, doterajší počet žiadostí je zvládnuteľný. Harmonogram s jednotlivými krajmi preto rezort zatiaľ obnovovať neplánuje. Od piatka teda budú môcť posielať žiadosti všetci žiadatelia, bez ohľadu na kraje. Situáciu však bude ministerstvo naďalej pozorne sledovať a priebežne vyhodnocovať," uviedla hovorkyňa rezortu Katarína Svrčeková. 
 
Aktuálne ministerstvo eviduje 1 350 žiadostí o dotácie na nájomné. Doteraz vyplatili približne 100-tisíc eur, pričom vo väčšine prípadov poskytli prenajímatelia nájomcom zľavu vo výške 50 %. Prvé odhady rezortu hovorili celkovo o 70- až 100-tis. žiadostiach a pomoci na úrovni 200 mil. eur. "Čo sa týka počtu žiadateľov, pripomíname, že celý proces je prakticky iba na začiatku a žiadosti je možné podávať až do konca novembra. Pri počte očakávaných žiadostí vychádzalo ministerstvo len z odhadov počtu zatvorených prevádzok, keďže žiadne iné relevantné dáta a štatistiky z tejto oblasti neexistujú. Rezort hospodárstva je však v každom prípade pripravený vybaviť maximálny možný počet žiadostí,“ doplnila Svrčeková. 
 
Dotáciu na nájomné môžu získať podnikatelia, ktorí pre koronakrízu mali zatvorené prevádzky alebo významne obmedzili svoju činnosť. Systém je postavený na dobrovoľnosti, na dohode prenajímateľa a nájomcu. Dotáciu možno poskytnúť nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného. Ak sa prenajímateľ a nájomca dohodnú na nižšej zľave, nájomca bude mať možnosť zaplatiť zostávajúce nájomné v rovnako vysokých mesačných splátkach do 48 mesiacov. 
 
Žiadosť je potrebné podať do konca novembra elektronicky. O dotáciu žiada prenajímateľ, ktorý sa prihlási na Ústredný portál verejnej správy. Vo formulári vyplní potrebné dáta, ktoré si dopredu dohodol s nájomcom, a následne v elektronickej schránke musí udeliť nájomcovi možnosť podpísať formulár použitím funkcie "podpísať viacerými osobami". Nájomca bude mať 48 hodín, aby dáta overil a dodal na žiadosť elektronický podpis.  Po podpísaní nájomcom formulár podpíše aj prenajímateľ,  a až potom ju prenajímateľ  odošle na ministerstvo a do systému na spracovanie. Všetky informácie sú k dispozícii na adrese https://najmy.mhsr.sk/.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce