Podpora potravinárov pre gastro sektor

Podpora potravinárov pre gastro sektor

Výrobcovia potravín podporujú požiadavky gastro sektora, ktoré v pondelok zástupcovia gastro sektora prezentovali predstaviteľom vlády SR. Vyzývame vládu SR, aby gastro sektor podporila a pristupovala k nemu nediskriminačne.

SPPK a PKS

22.12.2021

Otvorený list k zrušeniu VÚEPP Bratislava

Otvorený list k zrušeniu VÚEPP Bratislava

Signatári otvoreného listu nesúhlasia s rušením Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva. Ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana žiadajú o vysvetlenie dôvodov, pre toto rozhodnutie.

21.12.2021

SPPK prispela k výraznému posunu vyplácania platieb

SPPK prispela k výraznému posunu vyplácania platieb

K zlepšeniu procesu administrácie priamych podpôr v poľnohospodárstve významne prispela aj SPPK.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

20.12.2021

Bilancia roka 2021 - časť II.

Bilancia roka 2021 - časť II.

V druhej časti bilancie roka 2021 sa pozrieme na názory pestovateľov cukrovej repy a producentov cukru. Hodnotia, čo pozitívne a negatívne priniesol rok a predstavia aj očakávania pre najbližšie obdobie.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

20.12.2021

Jesenné práce k 16. decembru

Jesenné práce k 16. decembru

Po 49. týždni sú jesenné zberové práce prakticky ukončené s výnimkou kukurice na zrno a cukrovej repy, ktorej zber pokračuje podľa dohodnutého harmonogramu.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

Klúč |  17.12.2021

Aktuálne informácie ohľadom pandémie

Aktuálne informácie ohľadom pandémie

Núdzový stav a zákaz vychádzania od 17. decembra 2021

Henrieta Vrábľová, Odbor potravinárstva a obchodu SPPK

17.12.2021

Výzva 4.2 pre potravinárov spustená

Výzva 4.2 pre potravinárov spustená

Potravinári sa môžu zapojiť do výzvy 4.2 v celkovej hodnote 170 mil. eur.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

16.12.2021

Zmena v dovoze potravín a nápojov do Číny

Zmena v dovoze potravín a nápojov do Číny

Na online webinári Veľvyslanectva SR v Pekingu boli predstavené najdôležitejšie dokumenty, ktoré sa týkajú zmeny dovozu podmienok potravín a nápojov do Číny od 1.1.2022.

Veľvyslanectvo SR v Pekingu

15.12.2021

Bilancia roka 2021

Bilancia roka 2021

Prinášame vám súhrn názorov poľnohospodárov a potravinárov, vybraných zväzov a združení na končiaci sa rok 2021. Dnes hodnotia pekári, vinohradníci a vinári.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

15.12.2021

Monitoring jesenných prác (aktuálne k 9.12.2021)

Monitoring jesenných prác (aktuálne k 9.12.2021)

V 47. – 48. týždni prerušovalo práce na poliach daždivé počasie na väčšine územia Slovenska. Napriek tomu bol v 48. týždni ukončený zber kukurice na zrno, zber cukrovej repy je ukončený na 90 % plánovanej výmery.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  12.12.2021

Do pozornosti

Obvyklá výška nájomného - evidencia o dohodnutom a zaplatenom nájomnom

Dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na skutočnosť, že v zmysle § 14 ods. 3  zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, je nájomca poľnohospodárskej pôdy povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho roka.

Svetové ceny potravín sú medziročne vyššie o 28,1%

Z pohľadu celého roka dosiahol index cien FAO hodnotu 125,7 bodu, čo je až o 27,6 bodu (28,1 %) viac ako v predchádzajúcom roku. Všetky podindexy boli v priemere výrazne vyššie ako v predchádzajúcom roku. Historické maximum sme zaznamenali pri rastlinných olejoch.

Monitoring jesenných prác je pre tento rok ukončený

Výkyvy počasia spôsobujú znižovanie produkcie, ale aj vysušovanie krajiny, poškodzovanie pôdy či nemožnosť pozberať časť úrody. Všetky tieto javy značne vplývali na poľnohospodárstvo na Slovensku za obdobie uplynulých šiestich rokov. Ani rok 2021 nebol v tomto ohľade výnimkou.

Schvaľovací proces Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027

Schvaľovací proces zahŕňa predbežné pripomienkové konanie, medzirezortné pripomienkové konanie, rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR a rokovanie vlády SR. Dokument bude taktiež predložený Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Vládu musíme presvedčiť o našej pravde

Novoročný rozhovor s predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emilom Machom o bilancii a aj výzvach komory pre rok 2022.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN