Výzva na predkladanie Jednotnej žiadosti na rok 2024

Dovoľujeme si informovať Vás, že na internetovej stránka Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola dnes, 12.04.2024, zverejnená Výzva na predkladanie Jednotnej žiadosti na rok 2024.

Termín predkladania žiadostí: 15. apríl 2024 - 15.máj 2024.

Prijímateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote od 16. mája 2024 do 31.mája 2024, bude čiastka, na ktorú by bol prijímateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1 % za každý pracovný deň omeškania

Odporúčame žiadateľom o priame platby, oboznámiť sa s touto výzvou a všetkými prílohami k tejto výzve. Jednou z príloh je aj Príručka pre prijímateľa priamych podpôr 2024. Kompletnú informáciu vrátane príloh nájdete na linku: Výzva na predkladanie Jednotnej žiadosti na rok 2024 / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)

Na stránke PPA sú zverejnené aj ďalšie súvisiace informácie:

Výzva na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na zvieratá pre r.2024. Link: Výzva na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na zvieratá pre r.2024 / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)

Výzva na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2024. Link: Výzva na predkladanie samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2024 / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)

Videonávod pre elektronické podávanie žiadostí pre kampaň 2024. Link: PPA zverejňuje videonávod pre elektronické podávanie žiadostí pre kampaň 2024 / PPA - Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce