Seminár SHMÚ k suchu

Slovenský hydrometeorologický ústav zorganizoval v Poľnohospodárskom družstve Žemberovce 4. ročník odborného seminára pre koncových užívateľov produktov monitoringu dopadov sucha na Slovensku, ktorého cieľom bolo umožniť osobné stretnutie odborníkov s členmi Národnej reportovacej siete dopadov sucha na poľnohospodárstvo, ovocinárstvo a vinárstvo. Podujatie sa uskutočnilo 13. marca.

Celé znenie správy ohľadne seminára si môžete prečítať na odkaze:        https://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1446, kde si okrem písomnej informácií zo seminára môžete vypočuť aj jednotlivých prednášajúcich cez prílohy uvedené na konci textu.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zároveň upozorňuje na problém s hlásením reportovacích údajov na Slovenský hydrometeorologický ústav (ďalej ako SHMÚ) z pohľadu slabého pokrytia reportérov v okresoch SR.

Hlavným problémom reportovania údajov je nedostatok tzv. reportérov na Slovensku. Aby boli údaje (napríklad údaje o aktuálnom stave porastov a vodnej bilancii) čo najpresnejšie zo strany SHMÚ, je dôležité mať dostatočné pokrytie reportérmi vo všetkých okresoch SR. V súčasnosti táto podmienka nie je splnená. V linkoch (viď. nižšie) môžeme vidieť absenciu a klesajúcu aktivitu niektorých okresov SR (prvé číslo znamená aktuálny stav reportérov, ktorí sa aktívne zapájajú do reportingu/druhé číslo je počet zaregistrovaných reportérov). Ideálny stav by mal byť okolo 8 až 10 reportérov na okres.

 

  1. Vývoj počtu hlásení:  https://drive.google.com/file/d/1MEC7kw9w2L6Ura4LASuPAmd5RJA0wFxl/view?usp=sharing
  2. Reprezentatívnosť údajov + údaje, ktoré by motivovali budúcich reportérov: https://drive.google.com/file/d/1fzxFJicK2lBff34lknaO5yFQm037cdIw/view?usp=sharing
  3. Počet reportérov dopadov sucha na ovocinárstvo a vinárstvo:      https://drive.google.com/file/d/1jipcx5sneIEcBkuxz1kSYO0mBQKOCaM8/view?usp=sharing,
  4. Príklad reportovania v Česku:           https://drive.google.com/file/d/1laV5vxBgwlefXQjEg_k3BEfFsMq11UA5/view?usp=sharing,
  5. Počet reportérov dopadov sucha na poľnohospodárstvo:  https://drive.google.com/file/d/1s8hqIAe8Cc9qxMlZIgvT30mZ_bdKcaHr/view?usp=sharing

Pokiaľ sa reportovacia sieť dopadov na poľnohospodárstvo v tomto roku naplno nerozbehne, súčasný stav reportovania je v takom prípade neudržateľný a SHMÚ bude nútené túto časť monitoringu vypnúť.

Touto cestou by sme chceli poprosiť širokú verejnosť o „nábor“ reportérov pre SHMÚ najmä z radov poľnohospodárov (napr.  agronómov, ovocinárov, vinohradníkov, SHR a pod.), napr. cez nezáväzný registračný link: https://forms.gle/YwXQUFcJkcMdFKst8

Prax zapojených reportérov - poľnohospodárskych podnikov, zeleninárov, ovocinárov, vinohradníkov - potvrdzuje, že poľnohospodári s klasickou, ale aj špeciálnou rastlinnou výrobou, ovocinári, vinohradníci, výskumné ústavy a školy vedia poskytnúť kvalitné údaje v reportingu a zároveň tak získavať kvalitné údaje z tohto reportingu v podobe predpovedí, grafov, máp a pod..

Pre prihlásených zorganizuje Slovenský hydrometeorologický ústav nezáväzné školenie, v rámci ktorého budú odprezentované postupy hlásenia meteorologických údajov cez krátky dotazník SHMÚ, ktorý zaberie najviac 5 min.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce