SPPK logo

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách

Začiatok MPK: 21.06.2013 Ukončenie MPK: 12.07.2013

Klúč |  30.08.2013

SPPK logo

Legislatívny zámer zákona o odpadoch

Začiatok MPK: 10.05.2013 Koniec MPK: 23.05.2013

Klúč |  27.08.2013

Vyzývame na dodržiavanie zákonných povinností v oblasti aplikácie ako aj uvádzania prípravkov na ochranu rastlín

Vyzývame na dodržiavanie zákonných povinností v oblasti aplikácie ako aj uvádzania prípravkov na ochranu rastlín

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti uvádzania a aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov na trh SR s celoštátnou platnosťou budú účastníkom vydávané až po absolvovaní akreditovanej e-learningovej vzdelávacej aktivity. Osvedčenie je platné na dobu 10 rokov.

Marián Mituch, Odbor poľnohospodárstva a služieb

01.01.1970

Do pozornosti

Ples poľnohospodárov

Dlhoročná tradícia plesov trnavských poľnohospodárov sa neporušila ani tento rok. 27. januára sa totiž v Trnave uskutočnil už 47. ročník Reprezentačného plesu poľnohospodárov trnavského regiónu.

Problémy s vyplácaním priamych platieb za rok 2016

SPPK oslovila listom generálneho riaditeľa PPA s informáciou o vykonaní prieskumu medzi poľnohospodármi, ktorí ešte nedostali vyplatené priame platby za rok 2016. Zároveň sme požiadali o ústretovosť a priebežné poskytovanie informácie o dôvodoch nevyplatenia priamych platieb členom, resp. na úrad SPPK.

Agropotravinárske výrobky vyrobené v SR naďalej pod tlakom zahraničnej konkurencie

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora informovala o prieskume zastúpenia agropotravinárskych výrobkov vyrobených v SR na pultoch obchodných reťazcov 7. februára 2017 počas tlačovej besedy.

Začala príprava SPP po roku 2020

Európska komisia zverejnila dotazník, ktorý je súčasťou konzultačného procesu pri príprave SPP po roku 2020. V krátkom čase bude prístupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Verejnosti bude k dispozícii do 2. mája 2017.

Poľnohospodári aj v AGRIA Liptovský Ondrej a.s. majú záujem o kvalitných absolventov

Nedostatkom kvalitnej pracovnej sily trpí asi každý sektor. Poľnohospodári si aktívne vychovávajú budúcich zamestnancov. Nie je to jednoduché a vyžaduje to čas, ale dá sa to.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce