Vyzývame na dodržiavanie zákonných povinností v oblasti aplikácie ako aj uvádzania prípravkov na ochranu rastlín

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vyzýva všetkých poľnohospodárov a predajcov na dodržiavanie zákonných povinností v oblasti aplikácie ako aj uvádzania prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov v SR.

Podľa §32 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín, profesionálny používateľ, poradca, ktorým je fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nadobudla príslušné vedomosti a poskytuje poradenstvo v oblasti ochrany rastlín a bezpečného používania prípravkov na ochranu rastlín vrátane súkromných poradenských služieb, samostatné zárobkovo činných osôb a verejných poradenských služieb, obchodných zástupcov, výrobcov potravín a maloobchodníkov, a distribútor, musia byť držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti. 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je na základe poverenia MPRV SR č.331/2013-100 oprávnená organizačne zabezpečovať odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov na trh a ich aplikáciu a zároveň vydávať osvedčenia o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov na trh SR s celoštátnou platnosťou, po absolvovaní akreditovanej vzdelávacej aktivity a záverečného testu v týchto moduloch:    

Modul 01 – Odborné vzdelávanie v oblasti uvádzania prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov na trh SR pre predajcov
Modul 02 – Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov na trhu SR pre vedúcich pracovníkov v poľnohospodárstve
Modul 03 – Odborné vzdelávanie v oblasti aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov na trhu SR pre aplikátorov v poľnohospodárstve

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti uvádzania a aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov na trh SR s celoštátnou platnosťou budú účastníkom vydávané až po absolvovaní akreditovanej e-learningovej vzdelávacej aktivity. Osvedčenie je platné na dobu 10 rokov.

Postup registrácie a uskutočnenia odborného vzdelávania:
1.    Registrácia uchádzača prebieha prostredníctvom linku uvedeného v pozvánke (viď. príloha: pozvánky).
2.    Výška poplatku závisí od členstva v SPPK (členovia SPPK majú oproti nečlenom zvýhodnenú cenu odborného vzdelávania).
3.    Po úspešnej registrácii je uchádzač povinný zaplatiť príslušný poplatok za konkrétny modul (viď. príloha: pozvánky).
4.    Po zaplatení poplatku budú registrovanému uchádzačovi v priebehu niekoľkých dní zaslané mailom informácie s prihlasovacími údajmi, linkom na odborné vzdelávanie a manuál.
5.    Po doručení e-mailovej správy s prihlasovacími údajmi má uchádzač 30 dní na ukončenie odborného vzdelávania.

Spôsob registrácie uchádzača a podrobné informácie k odbornému vzdelávaniu sú uvedené v priložených pozvánkach pre členov SPPK a pre nečlenov SPPK.

V prípade otázok, prosím, kontaktujte administrátora systému prostredníctvom e-mailu na adrese: [email protected]

„Byť farmárom, roľníkom, ovocinárom, zeleninárom, vinohradníkom, zootechnikom ...., jednoducho poľnohospodárom je POSLANÍM, pretože všetci títo obetaví ľudia zabezpečujú výživu ľudí. Každý človek na tejto Zemi žije z potravín. Aj preto je dôležité, aby sme vyrábali čo najzdravšie potraviny. Okrem toho je potrebná ochrana životného prostredia vrátane divej prírody, ale hlavne výroba zdravotne nezávadných potravín. Z uvedených súvisí aj správna manipulácia, skladovanie, príprava a používanie pesticídov v správnej farmárskej praxi“
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce