SPPK logo

Hospodárske výsledky potravinárskeho priemyslu v 1. štvrťroku 2014

V potravinárskom priemysle sa v období od 1.1.2014 do 31.3.2014 dosiahol hospodársky výsledok 18 434 686 EUR, ktorý sa oproti rovnakému obdobiu v roku 2013 znížil o 19,7 %.

Klúč |  11.06.2014

SPPK logo

Priemerná mesačná mzda zamestnancov v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v 1. štvrťroku 2014

V 1. štvrťroku 2014 dosiahla priemerná mesačná mzda v potravinárskom priemysle úroveň 766 EUR. Oproti 1. štvrťroku 2013 to predstavuje mierny nárast o 2,7 %. Najvyšší medziročný nárast priemernej mesačnej mzdy nastal pri výrobe piva a sladu, kde sa priemerná mesačná mzda 1 387 EUR v 1. štvrťroku 2014 zvýšila oproti 1. štvrťroku 2013 o 16,1 %.

Klúč |  15.05.2014

SPPK logo

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v 1. štvrťroku 2014

V 1. štvrťroku 2014 v potravinárskom priemysle pracovalo 29 704 zamestnancov. Oproti 1. štvrťroku 2013 sa stav zamestnancov znížil o 429 /o 1,4 %/. Zvýšenie priemerného počtu zamestnancov v 1. štvrťroku 2014 nastalo vo výrobe, spracovaní a konzervovaní mäsa a mäsových výrobkov /o 1,8 %/, vo výrobe mlynských výrobkov / o 25,6 %/, vo výrobe pekárskych výrobkov vrátane cukrárskych okrem trvanlivých výrobkov /o 0,1 %/, v odvetví výroby a konzervovania hydiny /o 3,6 %/ a v odvetví výroby ostatných potravinárskych výrobkov /o 6,1 %/.

Klúč |  13.04.2014

SPPK logo

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v období január až október 2014 a 2013 /v mil. EUR/

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až október 2014 bolo pasívne v objeme – 853,7 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa zvýšilo o 279,0 mil. EUR /48,5 %/.

Klúč |  14.01.2015

SPPK logo

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v období január až september 2014 a 2013 /v mil. EUR/

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až september 2014 bolo pasívne v objeme – 758,8 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa zvýšilo o 232,5 mil. EUR /44,2 %/.

Klúč |  11.12.2014

SPPK logo

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v období január až august 2014 a 2013 /v mil. EUR/

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až august 2014 bolo pasívne v objeme – 682,1 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa zvýšilo o 224,9 mil. EUR /49,2 %/.

Klúč |  18.11.2014

SPPK logo

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v období január až júl 2014 a 2013 /v mil. EUR/

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až júl 2014 bolo pasívne v objeme – 593,6 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa zvýšilo o 187,8 mil. EUR /46,3 %/.

Klúč |  10.10.2014

SPPK logo

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v období január až jún 2014 a 2013 /v mil. EUR/

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až jún 2014 bolo pasívne v objeme – 506,5 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa zvýšilo o 156,4 mil. EUR /44,7 %/.

Klúč |  10.09.2014

SPPK logo

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v období január až máj 2014 a 2013 /v mil. EUR/

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až máj 2014 bolo pasívne v objeme – 436,0 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa zvýšilo o 162,9 mil. EUR /59,6 %/.

Klúč |  12.08.2014

SPPK logo

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v období január až apríl 2014 a 2013 /v mil. EUR/

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až apríl 2014 bolo pasívne v objeme – 338,7 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa zvýšilo o 149,6 mil. EUR /79,1 %/.

Klúč |  10.07.2014

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN