Na juhu Slovenska sa začala žatva

 
Poľnohospodári začali v týchto dňoch žatevné práce. Podľa SPPK a odhadov, ktoré vypracoval Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave, očakávame nižšiu úrodu obilnín a repky ako v minulom roku.
 
 
Celkovo očakávame výrazný pokles úrody pšenice ozimnej, jačmeňa jarného aj repky olejnej ozimnej v porovnaní s úrodami dosiahnutými v minuloročnej poľnohospodárskej sezóne (2013/2014). Musíme však zdôrazniť, že predchádzajúca poľnohospodárska sezóna patrila z hľadiska dosiahnutých úrod k nadpriemerným. Dokonca pri viacerých plodinách boli zaznamenané rekordné hodnoty.
 
V porovnaní aktuálnych odhadov úrod s 5-ročnými priemernými úrodami sa táto poľnohospodárska sezóna javí pri pšenici ozimnej a jačmeni jarnom ako mierne podpriemerná, pri repke olejnej ozimnej ako podpriemerná. Prezentované hodnoty očakávaných úrod však nie sú definitívne, budú sa meniť vplyvom počasia, najmä zrážok v jednotlivých regiónoch.
 
ODHADY:
  • priemerná úroda pšenice ozimnej by mala dosiahnuť úroveň 4,30 t/ha, čo by vzhľadom na minuloročnú poľnohospodársku sezónu (5,51 t/ha) znamenalo medziročný pokles o 22 %; v porovnaní s 5-ročnou priemernou úrodou (4,30 t/ha) by úroda dosiahla priemernú výšku. Čo sa týka regionálnych rozdielov, najvyššie priemerné úrody očakávame v rámci Nitrianskeho kraja, naopak najnižšie úrody by mali byť zaznamenané v Prešovskom a Banskobystrickom kraji.
 
  • priemerná úroda jačmeňa jarného by mala dosiahnuť úroveň 3,7 t/ha, čo by vzhľadom na minuloročnú poľnohospodársku sezónu (4,78 t/ha) znamenalo medziročný pokles o 23,4 %; v porovnaní s 5-ročnou priemernou úrodou (3,72 t/ha) by úroda mierne poklesla o 1,6 %. Najvyššie úrody očakávame v Nitrianskom kraji, naopak najnižšie v Banskobystrickom a v Bratislavskom kraji.
 
  • priemerná úroda repky olejnej ozimnej by mala dosiahnuť úroveň 2,5 t/ha, čo by vzhľadom na minuloročnú poľnohospodársku sezónu (3,61 t/ha) znamenalo medziročný pokles o 31,9 %; v porovnaní s 5-ročnou priemernou úrodou (2,55 t/ha) by úroda poklesla o 3,5 %. Najnižšia úroda by mala byť dosiahnutá v Bratislavskom a Banskobystrickom kraji, naopak najvyššie úrody očakávame v Žilinskom kraji.
 
Dôvody:
Hlavným dôvodom slabších úrod je chýbajúca vlaha počas jari pri vzchádzajúcich porastoch. Pokračujúce sucho pribrzdili zrážky aspoň v druhej polovici mája.
 
Medzi prvé regióny, v ktorých sa začala žatva už počas uplynulého víkendu (27.-28.6.2015), patria už tradične južné oblasti Slovenska. Ozimný jačmeň už kosia napríklad poľnohospodári v oblasti Nových Zámkov, Lučenca, Michaloviec alebo Košíc. So žatvou chcú dokonca tohto týždňa (do 5.7.2015) začať aj v regióne Levíc, Nitry, Komárna alebo Rimavskej Soboty.
 
Kvalita obilia sa z celoslovenského pohľadu zatiaľ odhaduje ťažko. Na jej výslednú podobu – množstvo bielkoviny lepku – bude mať vplyv počasie počas najbližších týždňov, keď budú poľnohospodári žať úrodu. Podľa informácií z 13 regiónov, ktoré 29.6.2015 zisťovala Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, odhaduje väčšina poľnohospodárov dobrú kvalitu obilia pestovaného na potravinárske účely. Nesmie však prísť dlhotrvajúci dážď, ktorý by kvalitu obilnín ohrozil.

 

Mgr. Jana Holéciová

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce