Obhliadnutie sa za valným zhromaždením

Májového Valného zhromaždenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa v druhej, verejnej časti zúčastnili aj pozvaní hostia. Ich príhovory potvrdili pokračovanie spolupráce s SPPK aj pri novom vedení komory.

Prinášame hlavné myšlienky príhovorov hostí, ktorí so svojím prejavom vystúpili pred delegátmi valného zhromaždenia tesne po zvolení nového predsedu SPPK Andreja Gajdoša.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč: „Chcem v budúcnosti podporovať najmä poľnohospodárov, ktorí zamestnávajú desiatky ľudí, tvoria hodnoty a nepestujú len 3 hlavné plodiny.“

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč si pripravil pred delegátmi stručný odpočet doterajšej činnosti vrátane pokračovania sociálneho dialógu s agropotravinárskou obcou a navýšenia finančných zdrojov do odvetvia. Samostatnou témou jeho príhovoru bola podpora agropotravinárstva v kontexte dovozových produktov z Ukrajiny a možného rozšírenia Európskej únie o túto krajinu.

„Pred nami je veľká a spoločná úloha nášho ministerstva a Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory - zamyslieť sa nad tým, ako chceme vidieť agropotravinárstvo o niekoľko rokov dopredu. Potenciálny vstup Ukrajiny ohrozuje všetko to, čo tu teraz máme. Už dnes je jasné, že po prípadnom rozšírení Únie mnohých pestovateľov nahradia producenti z Ukrajiny a čo bude potom? Je EÚ vôbec pripravená zo svojich financií dotovať výmery jej všetkých hektárov? Veď Ukrajina tvorí tretinu výmery EÚ a približne tretina rozpočtu EÚ ide do agrárnej sféry. Práve preto si kladiem otázku či skutočne chce Únia podporovať vlastníkov státisícov ha ukrajinskej pôdy, pričom prvých deväť najväčších poľnohospodárov nie sú ukrajinskí poľnohospodári, ale veľké nadnárodné spoločnosti pochádzajúce z Ameriky, Saudskej Arábie či Izraela.

Tu je priestor na to, aby sme sa preto už dnes spoločne zamysleli, čo chceme na pôde robiť. Už nebude zaujímavé mať 3-4 komodity a vyvážať ich do zahraničia, pretože západné trhy obsadia ukrajinskí poľnohospodári. Aj preto chcem dnes a aj v budúcnosti najmä podporovať tých poľnohospodárov, ktorí zamestnávajú 100 ľudí a robia hodnoty. Na tieto oblasti musíme nastaviť podpory, aby sme v konečnom dôsledku zvyšovali stavy hospodárskych zvierat a intenzitu špeciálnej rastlinnej výroby“, uviedol minister Takáč.

Druhou významnou témou, o ktorej sa minister zmienil na valnom zhromaždení a kde rovnako vidí priestor na spoluprácu, je oblasť priamych platieb a zefektívnenie činnosti Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

„Máme najväčšiu chybovosť v EÚ. Na jedného žiadateľa je aj 1000 chýb. Musíme sa zamyslieť, ako sa tomu vyhnúť, aby to jednoduchšie fungovalo. Naším cieľom je vyplácať zálohové platby od októbra, prípadne novembra pri všetkých schémach v maximálnej možnej výške, ako nám to Európska komisia dovolí. Rovnako ale musíme pracovať na modernizácii a digitalizácii PPA a riešiť nevyčerpané finančné prostriedky z 2. piliera v objeme vyše 800 mil. eur, ktoré musíme vyčerpať do konca budúceho roka.

Veľký dlh máme voči našim potravinárom, s tým úplne súhlasím. Musíme ich podporovať, aby sme surovinu nevyvážali do zahraničia. Chystáme preto schémy štátnej pomoci pre potravinárov, no aj nové pre poľnohospodárov a lesníkov. Na potravinárov budeme myslieť aj v novom programovacom období,“ dodal minister Takáč.

Rudolf Huliak, predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie: „Dovoľte mi úprimne sa poďakovať, že ste až dodnes vydržali vyrábať potraviny a starať sa o našu vidiecku krajinu.“

Šéf pôdohospodárskeho výboru vo svojom príhovore apeloval na poľnohospodárov a potravinárov, aby sa zúčastnili volieb do Európskeho parlamentu 8. júna 2024: „Najdôležitejším medzníkom budú pre našu budúcnosť práve eurovoľby a to aj preto, že na slovenskom vidieku žije 2,7 mil. ľudí. Sú to ľudia, ktorí sa málo venujú politike, no ktorých politika – národná a európska – veľmi ovplyvňuje. Veľmi dobre vieme, že európska legislatíva je veľmi tesne naviazaná na našu legislatívu. Aj preto budeme dôležité, aby sa ľudia zúčastnili eurovolieb, aby sme aj našimi zástupcami v Európskom parlamente podporili väčší rozvoj slovenského poľnohospodárstva a vidieka.“

V ďalšej časti svojho príhovoru Rudolf Huliak hovoril o spolupráci ministerstiev pôdohospodárstva a životného prostredia a znižovaní byrokracie, s ktorou sa slovenskí poľnohospodári a potravinári tak často stretávajú pri svojej práci.

Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko: „Keď som pred 4 mesiacmi nastúpil do pozície generálneho riaditeľa PPA a keď som zistil, že máme v rámci kampane vyplatených len 19%, tak som mal obavy z telefonátov len od dvoch ľudí – od ministra Takáča a od bývalého predsedu SPPK Emila Macha.“

„Emil Macho je človek, s ktorým som spolupracoval krátko, ale veľmi intenzívne. Nebolo dňa, kedy by sme spolu netelefonovali, keď sa ma pýtal, kam sme sa posunuli a kedy budete mať vyplatené priame platby. Emil Macho je odborník, ktorý je pragmatik a ktorý je zameraný na výsledky. Chcel by som mu preto v mene celej agentúry poďakovať za príkladne odvedenú prácu a korektnú spoluprácu.

Dnes ste si, vážení delegáti, zvolili nové vedenie a som rád, že kontinuita a odbornosť bude pokračovať. Veľmi sa teším na naše najbližšie diskusie s novým predsedom Andrejom Gajdošom, ktoré budú určite aj ostré, no budú mať jediný cieľ – aby sme zabezpečili skoré a bezproblémové vyplatenie platieb a aby sa činnosť Pôdohospodárskej platobnej agentúry zefektívnila. Aby to bola agentúra, ktorá po splnení podmienok z vašej strany veľmi rýchlo vyplatí finančné prostriedky.

Agentúra nebola pripravená na veľké zmeny, to všetci veľmi dobre vieme. Aj preto robíme maximum, aby sme napravili chyby z minulosti. Chodím na mnohé stretnutia s poľnohospodármi, ale dnešné stretnutie bolo prvé, na ktorom mi viacerí poľnohospodári poďakovali za to, ako agentúra po novom pristupuje k vyplácaniu a komunikácii. Veľmi si to vážim a dáva nám to veľkú energiu do ďalšej práce.

Richard Šmída, generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu: „Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je jedným z najdôležitejších partnerov pre Slovenský pozemkový fond.“

„Tomuto faktu sme prispôsobili aj našu činnosť. Rokovali sme aj s vašim bývalým vedením, ako by sme nastavili procesy. Výsledok toho napríklad je, že od prvého mája pôsobí na SPF oddelenie prevodov, ktoré sa venuje výlučne len vysporiadaniu hospodárskych dvorov a pozemkov pod týmito stavbami. Vypracovali sme manuál, ako správne podávať žiadosti o vysporiadanie hospodárskych dvorov.“

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce