Svetové ceny obilnín medzimesačne vyššie o 6,3 %

Index cien potravín FAO bol v máji 2024 na úrovni 120,4 bodu, čo predstavuje nárast o 1,1 bodu (0,9 %) v porovnaní s hodnotou v apríli. Zvýšenie cenových indexov obilnín a mliečnych výrobkov o niečo viac ako vykompenzovalo poklesy cukru a rastlinných olejov. Hodnota indexu cien mäsa sa takmer nezmenila. Hoci ide o tretí po sebe idúci mesiac rastu, medziročne sú svetové ceny potravín nižšie o 3,4 %. Zároveň je aktuálna hodnota o 24,9 % nižšia v porovnaní so svojim vrcholom v marci 2022.

» Index cien obilnín FAO mal v máji v priemere 118,7 bodu, čo je o 6,3 % viac ako v apríli. Stále je to o 8,2 % pod jeho hodnotou z mája 2023. Globálne exportné ceny všetkých hlavných obilnín medzimesačne vzrástli, pričom najviac vzrástli ceny pšenice. Prudký mesačný nárast bol do značnej miery spôsobený rastúcimi obavami z nepriaznivých podmienok úrody v roku 2024, čo môže obmedzovať výnosy v niektorých hlavných výrobných oblastiach veľkých exportujúcich krajín vrátane častí Európy, Severnej Ameriky a oblasti Čierneho mora. Poškodenie čiernomorskej lodnej infraštruktúry navyše zvýšilo tlak na rast cien. Vývozné ceny kukurice sa v máji tiež zvýšili, čo odzrkadľovalo výrobné obavy v Argentíne kvôli škodám na úrode v dôsledku šírenia spiroplazmy a nepriaznivému počasiu v Brazílii. Spolu s obmedzenou predajnou aktivitou farmárov na Ukrajine pri sezónne sprísňujúcich sa dodávkach a silnému globálnemu dopytu. Pri ostatných hrubozrnných komoditách vzrástli v máji aj svetové ceny jačmeňa a ciroku. Ceny ryže rovnako v máji mierne vzrástli o 1,3 %.

» Index cien rastlinných olejov FAO dosiahol v máji v priemere 127,8 bodu, čo znamená medzimesačný pokles o 2,4 %. Zároveň je však hodnota indexu o 7,7 % nad úrovňou z predchádzajúceho roka. Pokles hodnoty indexu bol spôsobený najmä nižšími cenovými ponukami palmového oleja, ktoré viac než kompenzovali vyššie ceny sójového, repkového a slnečnicového oleja. Medzinárodné ceny palmového oleja v máji klesali už druhý mesiac po sebe, keďže produkcia v hlavných producentských krajinách v juhovýchodnej Ázii sezónne vzrástla v dôsledku dlhotrvajúceho slabého globálneho dopytu po dovoze. Naopak, svetové ceny sójového oleja v máji vzrástli, čo bolo do veľkej miery podporené rastúcim dopytom zo sektora biopalív, najmä v Brazílii. Medzitým sa ceny slnečnicového a repkového oleja tiež posilnili, čo odrážalo najmä sezónne klesajúce exportné možnosti v čiernomorskom regióne a pravdepodobnosť obmedzení dodávok v nadchádzajúcej sezóne.

» Index cien mliečnych výrobkov FAO stúpol medzimesačne o 1,8 % a dosiahol v máji v priemere 126 bodov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka stúpla hodnota indexu o 3,5 %. Medzinárodné ceny všetkých mliečnych výrobkov zastúpených v indexe v máji vzrástli. Zvýšený dopyt zo sektora maloobchodu a potravinárskych služieb pred letnými prázdninami a očakávania trhu, že produkcia mlieka môže klesnúť pod historickú úroveň v západnej Európe, spolu so sezónne nižšou produkciou mlieka v Oceánii podporili zvýšenie cien mlieka a mliečnych výrobkov. Okrem toho k zvýšeniu cien mlieka a mliečnych výrobkov prispel aj obnovený dovozný dopyt po okamžitých dodávkach, najmä z niektorých krajín Blízkeho východu a severnej Afriky.

» Index cien mäsa FAO mal v máji v priemere 116,6 bodu, čo je nepatrný pokles o 0,2 % v porovnaní s aprílom. Medziročne je o 1,3 % pod svojou hodnotou spred roka. Medzinárodné ceny hydinového a hovädzieho mäsa klesli, naopak vzrástli ceny bravčového a ovčieho mäsa. Pokles svetových cien hydinového mäsa odzrkadľoval zvýšenú dostupnosť v dôsledku nižšieho vnútorného dopytu v niektorých hlavných producentských krajinách, zatiaľ čo mierny pokles cien hovädzieho mäsa bol spôsobený pomalým dovozným dopytom spojeným s rozsiahlymi exportovateľnými dodávkami z Oceánie. Naopak, medzimesačný nárast svetových cien bravčového mäsa bol podporený nárastom dopytu a pretrvávajúcou napätou ponukou najmä v západnej Európe. Ceny ovčieho mäsa medzitým vzrástli v dôsledku vyšších globálnych nákupov, a to napriek bohatým vývozným zásobám v Oceánii.

» Index cien cukru FAO mal v máji v priemere 117,1 bodu, čo je o 7,5 % menej ako v apríli. Ide o tretí mesačný pokles za sebou, pričom index klesol medziročne o 25,5 % na najnižšiu úroveň od januára 2023. Pokles medzinárodných cien cukru v máji spôsobil najmä dobrý začiatok novej sezóny zberu v Brazílii, ktorú podporili priaznivé poveternostné podmienky, ktoré prispeli k lepšiemu výhľadu globálnej ponuky. Väčšia exportná dostupnosť z Brazílie a nižšie medzinárodné ceny ropy vyvolali ďalší tlak na znižovanie cien cukru.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce