Spoznali sme víťazov IV. ročníka projektu Podpor svoj odbor

Najlepšie video propagujúce stredoškolské odborné vzdelávanie je zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Sobranciach. Najaktívnejšou strednou odbornou školou sa stala SOŠ Pruské. Také sú výsledky aktuálneho ročníka súťažno-vzdelávacej aktivity Podpor svoj odbor.

Súťažno-vzdelávaciu aktivitu Podpor svoj odbor zorganizovala už po štvrtýkrát Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Jej výsledky oznámili organizátori 13. februára v Bratislave v Primaciálnom paláci.

Cieľom projektu je zviditeľniť stredoškolské odbory agropotravinárskeho, lesníckeho a veterinárneho zamerania. Študenti stredných odborných škôl natáčajú videá o tom, čo môžu mladí ľudia na daných školách študovať. Videá následne hodnotia žiaci základných škôl, ktorí sa potom jednoduchšie môžu rozhodnúť, kam podať prihlášky na stredoškolské štúdium.

„Veľmi si želáme, aby projekt prebudil všetkých tvorivých žiakov na stredných odborných školách, ktorí svojimi nápaditými krátkymi videami prispejú k zlepšeniu imidžu poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a veterinárstva a k zviditeľneniu svojej školy. Denne vidíme v našich firmách, ako nutne potrebujeme riešiť generačnú obmenu. Mladých, navyše dostatočne kvalifikovaných ľudí je stále málo. Aj preto sme sa rozhodli moderným spôsobom prostredníctvom kamier, mobilných telefónov a natočených videí inšpirovať mladých ľudí k štúdiu. Prax ich veľmi potrebuje. Navyše toto je mládež, ktorá má reálny záujem pracovať, práve preto si ju musíme v odvetví udržať,“ uviedol podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Marián Šolty. 

V tomto ročníku sa do projektu Podpor svoj odbor zaregistrovalo 54 SOŠ agropotravinárskeho, lesníckeho a veterinárneho zamerania (v 3. ročníku ich bolo 27), čo je viac ako polovica SOŠ na Slovensku, na ktorých sa dajú študovať poľnohospodárske, potravinárske, lesnícke a veterinárne odbory. Odborná komisia hodnotila celkovo 69 súťažných videí. Najviac ich bolo od študentov, ktorí študujú poľnohospodárske odbory.

Víťazkou projektu sa v tomto roku stala Diana Nováková, ktorá svojím videom pútavo predstavila odbor agropodnikanie, ktorý študuje na SOŠ obchodu a služieb v Sobranciach. Odborná porota ocenila nielen spracovanie videa, ale najmä poctu ženám pracujúcim v poľnohospodárstve a školstve, ktoré autorka vo videu vyzdvihla.

Samostatnou časťou projektu Podpor svoj odbor je súťaž pre základné školy. Počas slávnostného vyhlásenia výsledkov boli tak ocenení aj kariéroví poradcovia a učitelia, ktorí počas vyučovania pripravujú žiakov základných škôl na obdobie podávania prihlášok a pomáhajú im zorientovať sa vo výbere strednej školy.

Záštitu nad projektom Podpor svoj odbor prevzalo aj v tomto roku Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR spolu s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Odborným partnerom je Slovenská lesnícka komora a Komora veterinárnych lekárov SR.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce