Jednotné zadanie záverečnej skúšky pre školský rok 2023/2024

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) ako stavovská organizácia podľa § 28 ods. 2. písm. c) Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva jednotné zadania pre záverečné skúšky pre vybrané učebné odbory vo vecnej pôsobnosti SPPK, ktoré sú spracované v súlade s § 18 a § 19 Vyhlášky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.

Jednotné zadanie záverečnej skúšky obsahuje:

 • Jednotnú formu zadania pre praktickú časť záverečnej skúšky
 • Jednotnú formu zadania pre teoretickú časť záverečnej skúšky

Stredná odborná škola je povinná záverečnú skúšku v odboroch vzdelávania, pre ktoré boli schválené jednotné zadania záverečných skúšok, zabezpečiť podľa jednotných zadaní platných pre školský rok 2023/2024. Škola teda nemôže použiť pri záverečnej skúške v uvedených učebných odboroch témy spracované v škole.

UČEBNÉ ODBORY S JEDNOTNÝM ZADANÍM ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY VO VECNEJ PÔSOBNOSTI SPPK V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

 • 2954 H mäsiar
 • 2955 H mäsiar, lahôdkar
 • 2956 H mäsiar kuchár
 • 2962 H pekár
 • 2964 H cukrár
 • 2977 H cukrár kuchár
 • 2978 H cukrár pekár
 • 2980 H pracovník v potravinárstve - výroba trvanlivých potravín
 • 2987 H 01 biochemik - mliekarská výroba
 • 2987 H 02 biochemik - výroba piva a sladu
 • 4524 H agromechanizátor, opravár
 • 4561 H 01 poľnohospodár – mechanizácia
 • 4561 H 02 poľnohospodár – farmárstvo
 • 4561 H 03 poľnohospodár – služby
 • 4569 H viazač – aranžér kvetín
 • 4571 H záhradník
 • 4575 H mechanizátor lesnej výroby
 • 4580 H 02 chovateľ – chov koní a jazdectvo
 • 4582 H včelár, včelárka

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce