Komentár k postoju Európskeho parlamentu

Nastala malá senzácia: Európsky parlament v prvom čítaní zamietol prijať plánované nové nariadenie EÚ o ochrane rastlín. Týmto krokom sa Európska komisia ocitla na úplnom začiatku rokovania o návrhu nariadenia s nejasným cieľom.

Zelení, ľavica a poslanci sa krátko pred kľúčovým hlasovaním, ktoré sa uskutočnilo 22. novembra, rozhodli pre poľutovaniahodný kompromis. Neúspech nariadenia o SUR je mimoriadne mrzutý, pretože cieľ zníženia spotreby prípravkov na ochranu rastlín (POR) bol správny pre všetky zainteresované strany, ale zle pochopený z pohľadu jeho nastavenia. Prístup Komisie EÚ stanoviť paušálny percentuálny cieľ zníženia spotreby POR o 50% bol od začiatku technický nezmysel a jednotne neudržateľný. Zákonodarcovia by mali problémy priniesť rovnomerné a spravodlivé riešenia na dosiahnutie cieľa v oblasti ochrany rastlín.

Každý, kto vykáže vysokú spotrebu POR a nebezpečných prípravkov, by mal sprísniť schvaľovací proces a kritéria schvaľovania. Každý, kto vidí, ovláda a je znalý, že pesticídy zabíjajú príliš veľa vtákov a včiel, by si mal skontrolovať špecifiká prípravkov v etiketách o ich aplikácii. Ďalej každý, kto zastáva názor, že nie je zaručená ochrana zdravia spotrebiteľa, musí skontrolovať aj aplikačné predpisy a prípustné limitné hodnoty. A každý, kto verí, že pesticídy spôsobujú medzi poľnohospodármi nebezpečné choroby z aplikácie prípravkov, musí zlepšiť ochranu používateľov. Aj toto sú tvrdenia, ktoré môžu priniesť splnenie cieľov návrhu nariadenia o SUR bez použitia zavedenia jednotného celoeurópskeho 50% cieľa.

Na európskej pôde padla aj otázka či by napríklad zákaz glyfosátu splnil cieľ zníženia spotreby prípravkov. Namiesto toho chcela Európska komisia nariadiť percentuálny cieľ zníženia a regionálne zákazy používania POR. Tento príklad ukazuje, aký bezvýhradný bol návrh nariadenia SUR. Ak by napríklad EÚ nepredĺžila schválenie účinnej látky glyfosát, odborníci by sa domnievali, že celý cieľ zníženia spotreby by sa dosiahol iba podobnými krokmi, napríklad by sa nemuselo obmedziť používanie ani jedného nebezpečného POR. Spolkový minister poľnohospodárstva Cem Özdemir to vyjadril nasledovne: „Komisia von der Leyenovej urobila medvediu službu správnym cieľom zníženia POR.“ Na strane druhej spravodajkyňa Sarah Wiener nesie zodpovednosť za výsledok diskusií. Ich úlohou bolo predložiť kompromis, o ktorom by sa dalo hlasovať väčšinou na plenárnom zasadnutí. Neuznala, že nemôže vnútiť 705 poslancom postoj zelenej menšiny v Európskom parlamente. Reorganizácia právnych predpisov EÚ o ochrane rastlín nie je na toto legislatívne obdobie pripravená.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce