Spúšťame diskusiu o potravinách so zreteľom na potravinový odpad

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora už po 11-krát pozvala všetky základné školy do diskusie o potravinách a výžive. Do obľúbeného súťažno-vzdelávacieho projektu Hovorme o jedle sa celkovo prihlásilo 560 základných škôl.

Podľa údajov Európskej komisie sa v EÚ každý rok vyhodí 59 miliónov ton potravín, čo predstavuje 131 kg na obyvateľa. Na túto skutočnosť upozorňujeme v aktuálnom ročníku Hovorme o jedle v literárnej súťaži Neplytvám potravinami – čas ukázať lásku našej planéte. Žiaci sa teda pri tvorbe literárnych prác zamyslia nad možnosťami, ako prispieť k zníženiu plytvania potravinami, ktoré je vypuklé predovšetkým v našich domácnostiach. „Konzumný spôsob života prispieva k šialenému plytvaniu potravinami. Potrebujeme o tom viac diskutovať práve s tými najmenšími, ktorí môžu pozitívne vplývať aj na svojich rodičov. Nemusíme mať nákupné košíky plné potravín a pochutín vďaka výhodným množstevným zľavám. Obyvatelia potrebujú najmä kvalitné potraviny, teda slovenské potraviny,“ vysvetľuje predseda SPPK Emil Macho, ktorý poukazuje aj na nutnosť diskutovať o domácej produkcii potravín.

Žiaci budú už tradične vytvárať aj rôzne originálne práce v rámci výtvarnej súťaže Chutné maľovanie a tému poľnohospodárstva, potravinárstva, produkcie, ale aj konzumácie potravín zachytia cez objektívy fotoaparátov v súťaži Očami gurmána.

Vlajkovou loďou projektu ostávajú denné témy Hovorme o jedle, v rámci ktorých sa budú žiaci vzdelávať o potravinovej pyramíde, zdravých i nezdravých potravinách a ich vplyve na náš organizmus. Hľadáme nápady, ktoré kreatívne a inovatívne zachytávajú problematiku stanovenej dennej témy s dôrazom na význam rôznorodej a vyváženej stravy a pôvod potravín. V pondelok sa žiaci zamyslia nad témou Chlieb, pečivo, obilniny, cestoviny, zemiaky a v utorok nad témou Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov. V stredu budú diskutovať o téme Mlieko a mliečne výrobky od slovenských kravičiek, vo štvrtok o téme Mäso, hydina, ryby, vajcia a strukoviny a piatok uzavrie týždeň Hovorme o jedle téma Cukry, tuky, soľ.

„Myslím si, že je nesmierne dôležité podporovať vzdelávaciu činnosť v oblasti zdravej výživy, pestovania a výroby potravín u nás doma na Slovensku. A to zvlášť v tejto dobe. Oceňujeme, ako Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spolu s ďalšími partnermi aj cez takéto súťažno–vzdelávacie aktivity učí deti k zodpovednosti. Je dôležité, aby deti a mládež vedeli čo najviac o výrobe potravín, ale i surovinách, z ktorých sú vyrábané a aký majú vplyv na rozvoj krajiny i na životné prostredie. Preto poďakovanie patrí aj všetkým pedagógom, ktorí sa so svojimi žiakmi a triedami zapájajú do tejto aktivity,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jozef Bíreš.

Cieľom súťažno-vzdelávacej aktivity je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti a ochrane životného prostredia.

„Aj ja osobne mám tú česť hodnotiť súťažné práce a musím povedať, že je to zodpovedné rozhodovanie, ale zároveň aj zábava. Je dobré vidieť, že deti majú informácie o tom, ako sa dostávajú potraviny až na náš stôl. V prípade mlieka od kravičky až do našich desiatových tašiek. A sme veľmi radi, že poznajú aj mnohé slovenské mliekarne a vedia aj ako rozoznávať slovenské potraviny,“ povedala Gabriela Ruzsik, zástupca Mliečneho fondu.

Školy, ktoré sa zapoja do týždňa „Hovorme o jedle“, budú hrať o finančné poukazy na kúpu vecných cien podľa vlastného výberu, ktoré budú slúžiť pre potreby školy na vzdelávanie. Zapojené školy a ich žiaci sú v hre o finančné ceny v celkovej hodnote 2 000 eur a ďalšie zaujímavé a hodnotné ceny.

Ďalšie dobrovoľné sprievodné aktivity

Základné školy sa počas týždňa Hovorme o jedle môžu zúčastniť rôznych odborných exkurzií v poľnohospodárskych a potravinárskych podnikoch. Žiaci tak na vlastné oči uvidia, ako sa potravina vyrába, ako sa chovajú zvieratá či pestujú plodiny.

Organizátorom projektu je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spolu s Centrom rozvoja znalostí o potravinách n.o. Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Všetky podstatné informácie sú na webe www.opotravinách.sk

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce