Valné zhromaždenie SPPK

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora chce začať intenzívne diskusie s predstaviteľmi relevantných politických strán, ktoré sa budú uchádzať o priazeň voličov v predčasných parlamentných voľbách. Zhodli sa na tom delegáti XXXVI. valného zhromaždenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktoré sa konalo 11. mája v Nitre.

hlasovanie delegátov počas doobedňajšej časti VZ SPPK 

Je prioritou slovenských poľnohospodárov a potravinárov, aby sa pokúsili presvedčiť politikov o mimoriadnom význame agropotravinárskeho odvetvia, ktoré sa aj v skutočnosti, nielen na papieri, musí stať strategickým odvetvím národného hospodárstva Slovenskej republiky. Zástupcovia najväčšej a najreprezentatívnejšej agropotravinárskej samosprávy na Slovensku, si určili aj ďalšie priority pre zvyšných sedem mesiacov kalendárneho roka.

Kľúčovým problémom našich potravinárov sú ich vysoké výrobné náklady na produkciu slovenských potravín. Nové vedenie ministerstva a budúca vláda bude nutne musieť riešiť dopady inflácie a energetickej krízy na agropotravinársky sektor. Dôležitou témou, ktorá presahuje hranice Slovenska, je téma dovozov ukrajinského obilia a výrazných cenových výkyvov na európskom trhu, ktoré tieto importy spôsobili. Aj preto sa komora zúčastní pripravovaného protestu agropotravinárov z Vyšehradského regiónu, ktorý sa uskutoční v Bruseli 23. mája. Chceme spoločne aj s ďalšími európskymi výrobcami potravín poukázať na negatíva, ktoré nežiaduce dovozy ukrajinských komodít spôsobujú a zároveň navrhnúť aj riešenia, ako zmierniť finančné straty poľnohospodárov a zároveň pomôcť ukrajinským poľnohospodárom.

Poslednou prioritnou oblasťou, ktorej sa budeme v tomto roku primárne venovať, je modifikácia Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

o prioritách SPPK na nastávajúce obdobie sme hovorili aj na tlačovej besede SPPK, predseda Emil Macho

Správa Predstavenstva SPPK /krátené/

Počas doobedňajšej časti valného zhromaždenia si delegáti vypočuli správu Predstavenstva SPPK, ktorú predniesol predseda Emil Macho.

„Naposledy sme sa takto stretli 26. mája 2022, keď sme nielen bilancovali a určovali si nové priority, ale sme si aj zaspomínali na 30 rokov od vzniku komory. Takto pred rokom sme medzi nami privítali predsedu vlády. V novodobej histórii komory sa dovtedy nestalo, aby na valné zhromaždenie najväčšej agropotravinárskej samosprávy na Slovensku zavítal spoločne s ministrom pôdohospodárstva aj premiér. Dnes, pomaly presne na rok, sme svedkami úplne opačnej, obzvlášť absurdnej a historicky doteraz nevídanej situácie. Poverená vláda končí, pred nami je zostavenie novej, úradníckej.

Slovenskí poľnohospodári a potravinári sa opäť stali vazalmi absurdnej politickej situácie. Namiesto kontinuálneho riadenia rezortu odborníkmi na čele s ministrom a štátnymi tajomníkmi sa za ostatné tri roky na najdôležitejších postoch rezortu vystriedalo až 27 ľudí. Za toto obdobie sme zažili 2 ministrov, 6 štátnych tajomníkov a 19 generálnych riaditeľov na kľúčových pozíciách. A ako sa o pár dní tieto čísla zmenia?

vedenie SPPK

V najbližších rokoch máme pred sebou mnohé zásadné výzvy, ktorých časť už plníme aj v tomto roku. Podnikateľské prostredie prispôsobujeme dôsledkom vojny na Ukrajine, rekordnej inflácii, energetickej kríze a novým pravidlám Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Sú to hlavné témy, ktorým sme sa venovali od ostatného valného zhromaždenia.

Vojna na Ukrajine opäť zacielila na tému potravinovej bezpečnosti a sebestačnosti krajiny vo výrobe základných potravín. Aj pod tlakom množstva oficiálnych a neoficiálnych diskusií a aj našou zásluhou sa podarilo dosiahnuť, že vlani sme získali historicky najvyššiu podporu pre agropotravinársky priemysel na Slovensku. Korektne preto treba odchádzajúcemu ministrovi pôdohospodárstva a určite aj Pôdohospodárskej platobnej agentúre poďakovať. Veď len pre potravinársky priemysel išlo vlani takmer štvrť miliardy eur. Kiež by sme aj v tomto roku dosiahli aspoň porovnateľný úspech. Aj keď, vzhľadom na aktuálnu politickú situáciu, predčasné voľby a otáznu politickú budúcnosť, sa asi všetci na túto métu pozeráme triezvo, nie cez ružové okuliare.

predseda Návrhovej komisie VZ SPPK Milan Semančík predstavuje uznesenie delegátov 

Nikomu v tejto sále nemusím bližšie vysvetľovať, že do agropotravinárstva aj kvôli dianiu u nášho východného suseda nutne musíme naliať čo najviac finančných zdrojov. Nutne sa potrebujeme zbaviť takej vysokej závislosti od zahraničných dovozov potravín, aká tu je a z roka na rok sa prehlbuje. Dokumentuje to výsledok zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami za minulý rok. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme – 2 107,4 mil. EUR, v porovnaní s rokom 2021 sa zvýšilo o 392,1 mil. EUR /22,9 %/. Sme naďalej krajinou, ktorá nie je potravinovo sebestačná v produkcii základných potravín.

Nielen dôsledky vojny na Ukrajine ovplyvnili produkciu potravín a ceny komodít. Aj klimatické zmeny negatívne poznačili rastlinnú a živočíšnu výrobu takmer počas celého kalendárneho roka. Dovolím si zdôrazniť, že to bola práve naša komora, vďaka ktorej sa podarilo vyrokovať 50-miliónové odškodné za minuloročné sucho vyplatené ešte v minulom roku. Nebyť našich odborných a mediálnych aktivít, poľnohospodári by mali obrovský problém zabezpečiť chýbajúce krmivo a udržať stavy hospodárskych zvierat na súčasnej úrovni.

Z tohto miesta chcem poďakovať všetkým pestovateľom a chovateľom, ktorí aj napriek zmieneným klimatickým či finančným prekážkam nezavesili svoju činnosť na klinec. Ste príkladom pre celú spoločnosť, pretože aj vďaka vám robíme krajinu pestrou a schopnou ponúknuť nielen tie tradičné, ale aj regionálne výrobky vyhľadávané spotrebiteľmi. Práve preto budeme aj v tomto roku naďalej poukazovať na nutnosť podporiť odvetvie novými finančnými stimulmi. Napríklad zo všeobecnej pokladničnej správy máme prisľúbených 30 miliónov eur pre poľnohospodársky sektor. Chceme vyvinúť maximálne úsilie, aby úradnícka vláda na tento fakt nezabudla.

Strategický plán k Spoločnej poľnohospodárskej politike v novom programovom období nás zamestnával počas roka výrazne. Jeho modifikácia na slovenské pomery a historické danosti slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva boli totiž jednou z našich hlavných minuloročných úloh. Veľa otáznikov vzbudzujú najmä tzv. ekoschémy a schopnosť, resp. motivácia poľnohospodárov do nich vstúpiť. Práve preto sme sa od začiatku tohto roka upozorňovali na to, že budeme žiadať o modifikáciu tzv. kondicionalít v Strategickom pláne.

Samostatnou kapitolou v rámci ročného odpočtu poľnohospodárskej činnosti SPPK je správa Slovenského pozemkového fondu. Nech zdvihne ruku ten, kto je v tejto sále spokojný s jeho fungovaním.

V priebehu roka venovala SPPK mimoriadnu pozornosť predovšetkým riešeniu cien plynu, energií a pohonných hmôt a ich dostupnosti pre potravinársky priemysel na národnej a európskej úrovni. Energetická kríza a enormné zvýšenie vstupných nákladov spolu s extrémnou infláciou pri potravinách boli hlavnými témami uplynulého roka.

Pre riešenie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu na Slovensku je nevyhnutné vytvoriť legislatívny rámec pre stabilný a transparentný systém štátnej pomoci a každoročne vyčleniť dostatočné finančné zdroje v štátnom rozpočte na podporu potravinárstva, porovnateľné s okolitými krajinami. V tejto súvislosti je nutné poznamenať, že finančná podpora potravinárskeho sektora realizovaná formou dotazníka pre tvorbu komplexnej informačnej databázy podnikov potravinárskeho priemyslu v Slovenskej republike, ktorú každoročne realizovalo NPPC – VÚP, končí. Nahradiť túto formu by mala podpora marketingu. Všetci pevne veríme, že výzva bude zrealizovaná do konca tohto roka, inak je reálne, že naši potravinári ostanú bez štátnej podpory.

Bohatý rok sme mali aj v rámci legislatívnej činnosti. Dokonca až tak, že o ňom môžeme právom povedať, že patril medzi najbohatšie roky z pohľadu množstva legislatívnych procesov, ktorým sme sa venovali.

Odpočet činnosti komory zameriam aj na vzdelávanie a tak žiaducu synergiu medzi zamestnávateľmi a školami. Aj preto sme vlani vytvorili na Úrade komory nový Odbor vzdelávania a odbornej prípravy SPPK.

Silná verejná mienka je jednou z našich ďalších priorít. Vlani sme slávnostne vyhodnotili jubilejný, už 10. ročník projektu Hovorme o jedle. Vlastnými projektami Slovenská Veľká noc a Slovenské Vianoce, ktoré realizujeme výlučne na sociálnych sieťach SPPK, propagujeme benefity typických veľkonočných a vianočných produktov. Máme širokú mediálnu činnosť a pokrývame celé spektrum komunikačných kanálov - od zmienených sociálnych sietí, cez internetové vysielanie, až po publicistické či spravodajské rozhlasové a televízne relácie a weby. V týchto aktivitách určite nepoľavíme ani v tomto roku. Obrátiť verejnú mienku na stranu slovenských výrobcov potravín je strategické.

Hoci finančná pomoc ministerstva pôdohospodárstva bola vlani na historickej úrovni, celkovo stále cítime nepochopenie zo strany politikov ako takých. Diskusie s nimi sú náročné a pripomínajú boj s veternými mlynmi. Častokrát cítime, že nám chýbajú relevantní politickí partneri, ktorí by boli dostatočne odborne zdatní, aby vedeli politicky správne uchopiť to obrovské množstvo problémov, ktoré nás naďalej vzďaľuje od vyššej konkurencieschopnosti na európskom trhu. Česť výnimkám, samozrejme. Od štandardného riešenia problémov nás politici vzďaľujú aj neštandardným legislatívnym konaním, kde v ostatnom čase začali dominovať najmä poslanecké návrhy zákonov.

Sme pred zvolením úradníckej vlády, dostali sme sa do situácie, aká tu počas relatívne krátkej histórie Slovenskej republiky ešte nikdy nebola. O to dôraznejšie vyzývam vás všetkých, aby ste viac uvažovali, ako zomknúť SPPK do najbližšieho obdobia. Sami určite uznáte, že názorovo a aktivitami nesúdržná komora absolútne nemá šancu zabojovať o priaznivejšie podnikateľské prostredie navyše v politicky výrazne nestabilnom období.“

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce