Výzva pre poľnohospodárov navýšená o 106 mil. eur

Projektová výzva na obstaranie poľnohospodárskej techniky a stavieb z podopatrenia 4.1 sa navyšuje zo 110 miliónov eur na 216,8 miliónov eur. Agrorezort tak bude môcť podporiť viac poľnohospodárskych projektov, ktoré prispejú k technologickej modernizácii slovenského poľnohospodárstva.

,,Potom, ako sa nám koncom minulého roka podarilo navýšiť prostriedky na projekty potravinárov, sme robili všetko pre to, aby sme z európskych zdrojov Programu rozvoja vidieka navýšili aj projektovú výzvu pre poľnohospodárov. Keďže v rámci výzvy bolo predložených 1955 projektov, vďaka týmto peniazom bude možné podporiť oveľa viac projektov našich poľnohospodárov, čím prispejeme k zníženiu investičného dlhu,“ vysvetlil minister Samuel Vlčan.

Celý agropotravinársky sektor tak po dlhej dobe preinvestuje v priebehu najbližších mesiacov a rokov cez 1 miliardu eur a štát mu cez európske zdroje na to prispeje sumou takmer pol miliardy eur. Po dlhej dobe ide o značnú injekciu, ktorá bola v agropotravinástve mimoriadne potrebná.

Poľnohospodári mohli svoje projekty s dôrazom na investície do živočíšnej výroby prihlasovať od 31.3.2022 do 30.6.2022. Navýšenie finančných prostriedkov sa týka všetkých oblastí výzvy:

Špeciálna rastlinná výroba (ŠRV)
Špeciálna rastlinná výroba - malí poľnohospodári
Živočíšna výroba (ŽV)
Živočíšna výroba - malí poľnohospodári
Skladovacie kapacity pre produkciu špeciálnej rastlinnej výroby
Špeciálna rastlinná výroba – Projekty do 80 000 EUR
Živočíšna výroba – Projekty do 80 000 EUR

Navýšenie prostriedkov v podopatrení 4.1 nespôsobí zdržanie pri vyplácaní projektových peňazí. ,,PPA vyhodnocuje prihlásené projekty priebežne, po aktuálnom navýšení alokácie začneme úspešným žiadateľom posielať rozhodnutia o schválení. Následne budeme podpisovať zmluvy počas prvého a druhého štvrťroku 2023 a posielanie peňazí predpokladáme od polovice roka 2023,“ ozrejmil generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.

Na zjednodušenie a stransparentnenie nákupu poľnohospodárskej techniky pripravil agrorezort Katalóg cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií, vďaka ktorému sa odbúralo zdĺhavé obstarávanie. Pre žiadateľov je k dispozícii tzv. kalkulačka, ktorá  je sprístupnená na webom sídle PPA a pomáha pri zostavovaní rozpočtu projektu.

Poľnohospodári naozaj prejavili obrovský záujem investovať do vidieka a poľnohospodárstva. "Žiadosti sme napísali za približne 800 mil. eur. Od začiatku sme prízvukovali zástupcom rezortného ministerstva, že tie projekty sú napísané dobre, korektne a oveľa transparentnejšie, ako tomu bolo v minulosti. Tieto investície pôjdu do vysoko sofistikovaného precízneho poľnohospodárstva, do špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby. Práve tieto peniaze prispejú k tomu, aby poľnohospodár, ktorý ešte má živočíšnu výrobu a napríklad dojnice, si tú maštaľ zrekonštruoval," povedal na tlačovej besede predseda SPPk Emil Macho.

Ministerstvo pôohospodárstva tiež pripomína, že na PPA je aktuálne otvorená ešte jedna výzva z podopatrenia 4.1 v hodnote 50 miliónov eur. Táto výzva je určená prevažne na investície do technológií pre pestovateľov v špeciálnej rastlinnej výrobe, napr.: investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov, stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov, na obstaranie inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy, na investície do proti mrazovej ochrany, atď.  

Kompletný zoznam je zverejnený vo výzve na www.apa.sk. V rámci výzvy je vyčlenená samostatná alokácia pre high tech investície, v ktorej sa podporujú investície na nákup autonómnych robotov, robotiky v chove hospodárskych zvierat, inteligentných senzorov, digitálnych balíčkov pre poľnohospodársku techniku, dronov a ďalších technológií, ktoré by mali výraznou mierou prispieť k zvýšeniu technologickej úrovne a modernizácii v sektore. Poľnohospodári môžu svoje žiadosti podávať až do 6.4.2023.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce