Školíme hlavných inštruktorov

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v rámci svojich kompetencií v odbornom vzdelávaní a príprave uskutočnila prvé školenie hlavných inštruktorov na pracovisku praktického vyučovania. Doteraz realizovala tieto školenia Republiková únia zamestnávateľov. Cieľom školení je dostať k zamestnávateľom odborne zdatných ľudí, ktorí budú následne schopní na svojich pracoviskách organizovať prácu žiakov v duálnom systéme vzdelávania a viesť ďalších inštruktorov.

Hlavný inštruktor je fyzická osoba, pod vedením ktorej skupina žiakov v duálnom systéme štúdia vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku praktického vyučovania. Hlavný inštruktor komplexne zabezpečuje odborné vzdelávanie a tomto pracovisku. Najväčšou právomocou hlavného inštruktora je možnosť vyškoliť ďalších inštruktorov, ktorí budú následne rovnako dohliadať na prácu žiakov na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa. Hlavný inštruktor musí spĺňať odborné znalosti v odbore, v ktorom žiaci na pracovisku študujú v rámci systému duálneho vzdelávania.

Hlavný inštruktor vykonáva činnosti spojené s výkonom praktického vyučovania žiaka, pri ktorom žiak získava zručnosti, vedomosti a spôsobilosti potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce.

Zároveň je kľúčovým faktorom kvality a príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania. Významne prispieva k uplatniteľnosti absolventa odborného vzdelávania na trhu práce. Hlavný inštruktor svojou vzdelávacou činnosťou môže pozitívne ovplyvniť konkurencieschopnosť podniku, ako aj profesionálnu a osobnú perspektívu jeho zamestnancov.

Budúci hlavní inštruktori sa počas troch dní školenia dozvedia od zástupcov úradu komory všetko dôležité o praktickom vyučovaní u zamestnávateľa - cez legislatívu až po praktické rady, ktoré je možné uplatňovať priamo na pracovisku. Zároveň sa školiaci dozvedia aj informácie o školskom vzdelávacom programe, spôsobe účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka, zmluve o duálnom vzdelávaní a iné.

Posledný deň sa prítomní zapoja aj do interaktívnych cvičení s prizvanými pedagógmi a budú diskutovať o motivovaní a hodnotení žiakov či zásadách pozitívneho riešenia konfliktných situácií na praktickom vyučovaní.

V tomto roku je naplánované ešte jedno školenie hlavných inštruktorov. V prípade záujmu o takéto školenie máte aj vy možnosť nahlásiť sa na školenie - Odbor pre odborné vzdelávanie a prípravu SPPK - kontakt: [email protected].

Viac o právomociach hlavného inštruktora, možnostiach vstupu do systému duálneho vzdelávania a ďalšie informácie o stredoškolskom odbornom vzdelávaní nájdete na webe SPPK v sekcii vzdelávanie.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce