SPPK na veľtrhu práce JOBEXPO 2014

Už v minulosti sme informovali, že Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) sa zapojila do projektu cezhraničnej spolupráce Európskeho fondu regionálneho rozvoja v oblasti podpory zamestnanosti v agropotravinárskom sektore. V projekte SPPK spolu s cezhraničným partnerom - Maďarskou agrárnou komorou (NAK), vytvorila webový portál www.agrowork.eu. Prostredníctvom portálu sa môžu uchádzači o zamestnanie v agropotravinárskom sektore uchádzať o tu zverejnené pracovné miesta. Zamestnávatelia pôsobiaci v agropotravinárskom sektore môžu zverejňovať svoje pracovné ponuky, alebo vyhľadávať medzi registrovanými uchádzačmi vhodného zamestnanca. Najväčšou výhodou portálu je bezplatnosť, kedy zamestnávatelia môžu zverejňovať svoje ponuky úplne zdarma a uchádzači o zamestnanie sa môžu zdarma registrovať, ako aj zameranie na agropotravinársky sektor, ktorý dlhodobo bojuje s problémom zamestnanosti a kvalifikovanej pracovnej sily. Za povšimnutie stojí aj možnosť uchádzať sa o prácu nielen v SR, ale aj v Maďarsku, nakoľko na portáli sú zverejňované aj ponuky zamestnávateľov z Maďarska.

     Propagácia projektu prebehla prostredníctvom príslušných regionálnych komôr SPPK ako aj NAK, prostredníctvom médií (Roľnícke noviny), ako aj účasťou na veľtrhoch práce. Nakoľko je daný portál vo svojich začiatkoch, SPPK sa rozhodla posilniť informovanosť verejnosti o možnostiach, ktoré portál www.agrowork.eu prináša aj účasťou na veľtrhu práce JOBEXPO 2014, ktorý sa konal na výstavisku Agrokomplex v Nitre v dňoch 29. – 30. 04. 2014. Nebolo prekvapením, že sa projekt stretol s veľkým záujmom, aj pozitívnymi ohlasmi zo strany verejnosti aj zamestnávateľov.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN