Pracovná skupina pre ekologické poľnohospodárstvo, 2. februára 2022

Predsedala Lone Andersenová (DK).

Informovala, že v máji 2022 sa bude musieť znova voliť nový podpredseda skupiny, pretože Luigi Tozzi (IT) sa vzdal funkcie.

Diskusia o budúcich aktivitách pracovnej skupiny

Predsedajúca informovala o snahe proaktívnejšieho zapojenia členských organizácií, preto  sekretariát rozoslal svojim členom email so zoznamom možných tém, ktoré sa budú prejednávať v rámci nových podskupín pracovnej skupiny. Členovia pracovnej skupiny sa môžu dobrovoľne prihlásiť k členstvu v podskupinách, sekretariát C-C bude ich činnosť podporovať.

V diskusii informovali DE a DK reprezentanti o záujme zúčastniť sa rokovaní podskupín týkajúcich sa proteínových krmív a produkcie alternatívnych bielkovín (z hmyzu).

FR reprezentantka sa zaujímala o činnosť  podskupiny týkajúcej sa priemyslového poľnohospodárstva.

Proteínové krmivá: aktuálny stav

DE reprezentant prezentoval aktuálny stav krmív a upozornil na problém týkajúci sa   dostupnosti krmív pre ekologickú živočíšnu výrobu v celej EÚ. Cena týchto krmív je veľmi vysoká, hoci ich je na trhu zatiaľ dostatok. Za možné riešenie označil využitie bielkovín z hmyzu a ekologicky produkovaných spracovaných živočíšnych bielkovín (PAPs). Komisia 17. 8. 2021 oficiálne prijala nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1372, podľa ktorého  sa znovu povoľuje používanie PAPs hydiny na kŕmenie ošípaných  a bravčových PAPs na kŕmenie hydiny, ako aj používanie kolagénu a želatíny z prežúvavcov v krmivách pre neprežúvavce. Nariadenie vstúpilo do platnosti 6. 9. 2021. Ďalšie možnosti pokrytia dopytu po ekologických krmivách predstavuje extrakcia bielkovín z tráv a sóje. V rámci príslušnej podskupiny sa bude usilovať o prerokovanie vhodných možností riešenia problému.

  Diskusia:

FR, BE, EE, AT reprezentanti referovali o rovnakom probléme ako v DE (nedostatok krmiva pre   ekologické chovy), preto odporúčajú hľadať akékoľvek iné možné riešenie, vrátane použitia PAPs. V EE napr. používajú bielkoviny z rýb ako krmivo pre hydinu. V AT sa podarilo vyjednať výnimku  umožňujúcu využívať v ekologických chovoch ošípaných a hydiny 5 % konvečných krmív.

V DK hľadajú náhradné riešenie ohľadom bielkovinových krmív – ich preprava do DK totiž výrazne zdražela. SE reprezentantka referovala o rovnakom probléme. V SE na pokrytie dopytu teraz využívajú aj bielkoviny z rýb a v DK hľadajú náhradné riešenie v podobe extrakcie bielkovín a niekoľko spoločností už začalo s chovom hmyzu, čakajú na legislatívu, ktorá podmienky využitia týchto bielkovín bližšie špecifikuje.

PT reprezentant referoval o závažnom suchu v PT a ES, pastviny sú vyprahnuté a väčšina zvierat je závislá od externých krmív. Situácia je urgentná, v ekologických chovoch majú nedostatok ekologických krmív, preto apelujú na vládu na prijatie okamžitej reakcie, aby chovatelia nemuseli zvieratá utratiť.

Všeobecné informácie členov o aktuálnej situácii v členských štátoch

Predsedajúca referovala o ďalšom probléme v DK v podobe nedostatku finančných prostriedkov na požadované investície vzhľadom k aktuálnym nízkym cenám. Zásadnou témou je implementácia novej SPP – DK strategický  plán obsahuje iba 6 ekoschém v I. pilieri, ekologickej produkcie sa týka iba jedna.

SE reprezentantka za hlavnú tému označila nové pravidlá ekologickej produkcie, ktoré vstúpili do platnosti tento rok. Prejednávajú najmä možnosti výnimiek pre krmivá, ceny ekologicky produkovaných sú veľmi vysoké.

BE reprezentant tiež informoval o vykonávaní nových pravidiel, témou je aj akčný plán pre ekologické poľnohospodárstvo v EÚ. Podpory na prechod z konvenčnej na ekologickú produkciu vzrastú o viac než dvojnásobok, ale podpory pre súčasných ekologických poľnohospodárov budú iba v rámci I. piliera, budú nízke a obmedzené na prvých  20 ha.

AT reprezentantka referovala o probléme s navrhovanými platbami za ekologickú produkciu v rámci novej SPP. Stále sa vedú diskusie o veku „mladej hydiny”, zatiaľ sa o ničom nerozhodlo. Prebiehajú diskusie o možnej aktualizácii národného plánu pre ekologické poľnohospodárstvo.

DE reprezentant informoval o dobre sa rozvíjajúcom dopyte na trhu DE, veľkou prekážkou v rozhodnutí poľnohospodárov prejsť na ekologickú produkciu je nová SPP – návrh strategického plánu DE je teraz taký, že ekologické poľnohospodárstvo nie je súčasťou ekoschém v I. pilieri.

SI reprezentant referoval o podobnej situácii ako v iných krajinách, nová SPP podľa neho neprispeje k plneniu národného plánu pre ekologické poľnohospodárstvo. Ďalšou témou je nedostatok dôvery a neochota spotrebiteľov platiť vyššie ceny za bioprodukty.

FI reprezentantka referovala o ťažkostiach pre vykonávaní nových pravidiel, v rámci novej SPP sa síce podarilo navýšiť platby za ekologickú produkciu v II. pilieri, ale ekoschémy v I. pilieri sú určené iba pre konvenčných poľnohospodárov.

Predsedajúca na záver upozornila, že ekoschémy by mali prispievať k väčšej ochrane biodiverzity, kde má významnú rolu práve ekologické poľnohospodárstvo. Preto je znepokojivé, že v mnohých členských štátoch budú ekologickí poľnohospodári vyradení z plnenia ekoschém.

Rôzne

DE reprezentant navrhol na budúcom rokovaní prejednať plány Európskej komisie na vytvorenie ekologického loga pre potraviny.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN