Mimoriadne rokovanie ministrov pôdohospodárstva

Ministri pôdohospodárstva EÚ sa prostredníctvom videokonferencie mimoriadne stretli 2. marca, aby prediskutovali riziká, ktorým čelí agropotravinársky sektor EÚ v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Ministri si vymenili prvotné informácie a prognózy týkajúce sa ponuky a cien, identifikovali problémy vyžadujúce osobitnú pozornosť a uvažovali o opatreniach, ktoré by bolo možné prijať v rámci EÚ ako aj v rámci medzinárodnej spolupráce.

„V tragickom svetle hrozných udalostí, ktoré sa odohrávajú na Ukrajine, vnímame potrebu posilniť našu potravinovú sebestačnosť, aby sme zabezpečili potravinovú bezpečnosť v čase krízy v rámci Európskej únie aj na celom svete.“

Julien Denormandie, francúzsky minister poľnohospodárstva a výživy

Stretnutie začali ministri vyjadrením jednomyseľnej solidarity s Ukrajinou a vyzvali na mobilizáciu potrebnej potravinovej a humanitárnej pomoci.

Následne diskutovali o možnom vplyve súčasnej krízy na situáciu na trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, ako aj na prístup k poľnohospodárskym surovinám a vstupom.

Po stretnutí a vyhláseniach ministrov komisár EÚ pre poľnohospodárstvo J. Wojciechowski vyjadril zámer:

  • aktivovať nástroje na monitorovanie krízy, najmä Mechanizmus pripravenosti a reakcie na krízu potravinovej bezpečnosti, ktorý zriadila Komisia, a pracovnú skupinu na vysokej úrovni pre sektor bravčového mäsa ohlásenú na zasadnutí Rady 21. februára;
  • zvážiť zavedenie výnimočných opatrení v rámci nariadenia o spoločnej organizácii trhu (SOT) zameraných na odvetvia, ktoré sú najviac postihnuté nárastom vstupných nákladov;
  • zvážiť prijatie opatrení zameraných na zabezpečenie a uvoľnenie výrobnej kapacity EÚ v roku 2022, ako je napríklad využitie pôdy ležiacej ladom na pestovanie bielkovinových plodín.

O týchto opatreniach sa bude diskutovať v rámci Osobitného výboru pre poľnohospodárstvo, ako aj na ďalšom zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo 21. marca.

„Ak je ohrozená potravinová bezpečnosť, musíme sa ešte raz pozrieť na ciele stratégie Z farmy na stôl a upraviť ich,“ povedal komisár EÚ pre poľnohospodárstvo J. Wojciechowski po mimoriadnom stretnutí s pôdohospodárskymi ministrami EÚ v dôsledku krízy na Ukrajine.

Viaceré členské štáty tiež požadovali, aby sa čo najskôr zaviedla dlhodobejšia stratégia a súbor nástrojov s cieľom zlepšiť odolnosť a potravinovú sebestačnosť EÚ a aby sa potravinová sebestačnosť začlenila do poľnohospodárskej politiky EÚ.

Pozornosť bola venovaná aj potravinovej bezpečnosti v Stredozemnom mori a v zraniteľnejších krajinách. V tejto súvislosti ministri zdôraznili význam mobilizácie všetkých príslušných medzinárodných fór vrátane OECD, G20, G7 a FAO s cieľom analyzovať túto otázku a zvážiť krátkodobé a strednodobé reakcie.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN