Podpor svoj odbor - 2. ročník

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora pokračuje v motivovaní žiakov základných škôl k štúdiu na stredných odborných školách agropotravinárskeho zamerania. Druhý ročník projektu Podpor svoj odbor vo februári finišuje s vyhodnotením samotnej súťažnej časti projektu a aj s ochutnávkou natočených videí medzi žiakmi základných škôl. 

Získať kvalitné agropotravinárske vzdelanie mladých ľudí ešte pred nástupom do samotného zamestnania a medzi žiakmi väčšia osveta stredných odborných škôl, ktoré ponúkajú štúdium práve poľnohospodárskych a potravinárskych študijných a učebných odborov bolo tým dôvodov, prečo sa Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora /SPPK/ rozhodla pokračovať v ďalšom ročníku tohto projektu. Pre mladých ľudí prináša viaceré možnosti na sebarealizáciu a odprezentovanie toho, čo sa môžu v danej strednej odbornej škole naučiť. 

Súťažné videá

SPPK vsadila na kreativitu študentov SOŠ, ktorí v predchádzajúcich mesiacoch natočili súťažné videá o svojej škole, študijnom alebo učebnom odbore. Vo videách predstavili možnosti, ktoré škola ponúka pre svojich študentov či už v rámci samotného vzdelávania, aj duálnou formou alebo ubytovania, stravovania či získania štipendia. Súťažné videá slúžia zároveň ako učebná pomôcka pre kariérových poradcov a ako inšpirácia pre ôsmakov a deviatakov základných škôl, aby im uľahčili rozhodovanie, kam po skončení základnej školy.

Žiaci 9. ročníka zo ZŠ J.G.Tajovského v Senci hodnotili súťažné videá od stredškolákov.

Začiatkom februára sa stretla hodnotiaca komisia, ktorá vybrala spomedzi 31 zaslaných súťažných videí od študentov stredných odborných škôl víťazné snímky. Hodnotila videá, ktoré propagovali nielen poľnohospodárske a potravinárske stredné školy, ale aj stredné odborné školy lesníckeho zamerania. Víťazné videá budú zverejnené na webe www.podporodbor.sk

Webový portál vyhľadávajú okrem žiakov najmä kariéroví poradcovia, ktorí z neho čerpajú dôležité informácie slúžiace k získaniu prehľadu o možnostiach štúdia na stredných školách. Kariérová výchovná poradkyňa ZŠ J.G.Tajovského v Senci Anita Dávidová Vidrová uviedla, že žiaci by mali prípravu na budúce povolanie začať oveľa skôr ako v poslednom ročníku základnej školy. „Ideálne by bolo, keby žiak začínal už v 7. alebo 6. ročníku. Príprava na budúce povolanie musí byť zodpovedná a žiaci by ju nemali podceniť. Práve preto im možnosti jednotlivých škôl a aj systému duálneho vzdelávania vysvetľujeme intenzívne, čerpáme z viacerých overených zdrojov,“ uviedla A. Vidrová. 

Videoochutnávka v ZŠ v Senci

Rozvíjať treba aj samotnú komunikáciu žiakov s budúcimi možnými zamestnávateľmi a strednými školami. Práve z tohto dôvodu sa v ZŠ Jozefa Gregora Tajovského v Senci uskutočnila počas druhého februárového týždňa beseda o význame stredných odborných škôl agropotravinárskeho zamerania. Zúčastnili sa jej zástupcovia stredných odborných škôl v blízkom regióne a konkrétny zamestnávateľ podnikajúci v okrese Senec. 

Pozrite si krátke video z videoochutnávky potravinárskych, poľnohospodárskych a lesníckych stredoškolských odborov na ZŠ Jozefa Gregora Tajovského Senec

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN