Všeobecné povolenie na použitie neekologického rastlinného množiteľského materiálu v EPV v SR

ÚKSÚP odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby vydal pre všetkých prevádzkovateľov EPV všeobecnú výnimku na použitie neekologického rastlinného množiteľského materiálu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe na druhy uvedené v zozname. Všeobecné povolenie spolu so zoznamom druhov nájdete na stiahnutie tu.

V prípade, že prevádzkovateľ chce využiť túto všeobecnú výnimku, nie je potrebné na ÚKSÚP posielať žiadosť o povolenie použitia neekologického rastlinného množiteľského materiálu v EPV. Ak sa druh, ktorý chce prevádzkovateľ vysiať/vysadiť nachádza na zozname druhov, na ktoré sa vzťahuje všeobecná výnimka, prevádzkovateľ ho môže vysiať/vysadiť bez rozhodnutia vydaného ÚKSÚP.  Upozorňujeme prevádzkovateľov, ktorí využijú všeobecnú výnimku na povinnosť, viesť záznamy o vysiatom/vysadenom druhu, odrode a množstve a najneskôr do 30 dní od vysiatia/vysadenia zaslať tieto informácie na e-mailovú adresu: [email protected]

Druhy, na ktoré sa nevzťahuje všeobecná výnimka je možné vysiať/vysadiť až po rozhodnutí vydanom ÚKSÚP, preto je potrebné poslať žiadosť o povolenie použitia neekologického rastlinného množiteľského materiálu v EPV.

Link: https://www.uksup.sk/sk/aktualita/304/vseobecne-povolenie-na-pouzitie-neekologickeho-rastlinneho-mnozitelskeho-materialu-v-epv-v-sr

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN