Potravinári odmietajú niesť zodpovednosť za bezpečnosť potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora žiada, aby za bezpečnosť potravín po dátume minimálnej trvanlivosti zodpovedal obchod, nie ich výrobca. S touto požiadavkou sa agropotravinárska samospráva obracia aj na poslancov Národnej rady SR, aby sa táto formulácia dostala aj do novely zákona o potravinách.

Poslanci Národnej rady SR začnú zajtra /1. februára 2022/ rokovanie 55. schôdze parlamentu. Jedným z jej bodov programu je aj novela zákona o potravinách, ktorá má určiť aj nové zákonné povinnosti pri predaji potravín po dátume minimálnej trvanlivosti (DMT).

Legislatívne idú poslanci upravovať predaj trvanlivých potravín, ako sú napríklad konzervy, cestoviny, múka, cukrovinky, čokolády a ďalšie potraviny, ktorým na svojich obaloch expiruje dátum minimálnej trvanlivosti. Doteraz takéto výrobky po uplynutí DMT ponúkali obchodníci charitatívnym organizáciám. Po novom by malo platiť, že ak charita o takéto potraviny nebude mať záujem, obchodníci ich budú naďalej predávať zákazníkom, a to po dobu 45 dní.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora však zdôrazňuje, že za bezpečnosť takýchto potravín musí zo zákona niesť zodpovednosť obchodník, a nie výrobca potraviny. Obrátila sa preto listom na všetkých 150 poslancov Národnej rady SR. V ňom ich dnes /31. januára 2022/ vyzvala, aby garantom bezpečnosti potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti bol zo zákona obchodník a nie samotný potravinár (pokiaľ on sám takéto potraviny aj nepredáva).

„Naše firmy vyrábajú potraviny pri garantovaní ich 100-percentnej bezpečnosti, kvality a s tým súvisiaceho zachovania výživových ukazovateľov. Je pravda, že aj po dátume minimálnej trvanlivosti je potravina mnohokrát ešte stále bezpečná, ale len za predpokladu, že sa správne skladuje a nemá poškodený obal. Výrobca po odovzdaní potraviny predajcovi však už nemá možnosť ovplyvňovať riadenie týchto rizík, pretože tovar je majetkom predajcu. Práve z tohto dôvodu slovenskí potravinári nemôžu niesť zodpovednosť za bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti,“ uviedol podpredseda SPPK Marián Šolty.

Potravinári sa obávajú, že by tak mohlo dochádzať aj k ohrozovaniu ich dobrého obchodného mena. V prípade predaja takýchto potravín bude z pohľadu SPPK nutné ustanoviť osobitný právny režim, ktorým sa zodpovednosť za bezpečnosť takejto potraviny prenesie na predajcu. SPPK navrhuje zriadiť osobitné predajné miesto, kde nájdu spotrebitelia dostatok informácií o charaktere týchto potravín, ale aj o tom, kto preberá zodpovednosť za kvalitu a bezpečnosť potraviny po uplynutí DMT.

Ďalšou zásadnou požiadavkou SPPK je aj označenie obalu potraviny predávanej po DMT tak, aby nedošlo k prípadnému ohrozeniu zdravia spotrebiteľa. Na obale musí byť uvedená informácia, že spotrebiteľ drží v ruke potravinu po DMT, kde už ani údaje a ani výživové hodnoty nemusia zodpovedať skutočnosti. Rovnako tak treba apelovať na spotrebiteľov, aby takúto potravinu čo najrýchlejšie skonzumovali.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN