Nahlasovanie škôd vzniknutých poľovnou zverou

Dovoľujeme si požiadať Vás o spoluprácu pri monitoringu škôd vzniknutých vplyvom premnoženej poľovnej zveri za rok 2021. Nadväzujeme tak na doterajšie monitorovanie škôd viacerých typov.

Monitoring škôd vzniknutých následkom premnoženej poľovnej zveri vykonáme za celý rok 2021, celkové vyhodnotenie škôd za tento rok odovzdáme na MPRV SR na začiatku roku 2022.

Dovoľujeme si požiadať členov aj nečlenov SPPK/RPPK, aby sa zapojili do tohto monitoringu pre získanie maximálne objektívnych informácií o pôsobení uvedených škodlivých činiteľov, za účelom vyhodnotenia situácie a vykonania prípadných ďalších krokov voči príslušným inštitúciám/orgánom štátnej správy.

V prípade záujmu zaevidovania škôd odporúčame členom/nečlenom SPPK kontaktovať RPPK, v ktorej pôsobnosti hospodária, nakoľko RPPK disponujú príslušnými formulármi na zapisovanie škôd. Link na rozmiestnenie RPPK v rámci Slovenska: www.sppk.sk/clanok/27. Dovoľujeme si požiadať Vás o priebežné hlásenie týchto škôd na RPPK.

Máme za to, že je potrebné, aby poľnohospodárske subjekty, ktoré hlásia škody, mali k dispozícii dokumentáciu (vrátane fotodokumentácie) ku vzniknutým škodám, pre prípad verifikácie týchto škôd, zo strany príslušných inštitúcií.

Monitoring škôd neznamená, že dôjde k odškodneniu štátom za nahlásené škody.

Tento monitoring, rovnako ako monitoringy ostatných typov škôd, ktoré SPPK zabezpečuje, neslúži len na vyčíslenie týchto škôd, ale aj ako upozornenie na nevyhnutnosť prijímania systémových opatrení zo strany štátu na zabraňovanie vzniku týchto škôd.
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN