Vystúpenie hostí VZ SPPK: Predseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha

Delegátom XXXIV. Valného zhromaždenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa v Nitre prihovoril aj zahraničný hosť – predseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. 

V úvode svojho príhovoru sa poďakoval vedeniu SPPK za príkladnú niekoľkoročnú spoluprácu medzi zväzom a komorou v podobe vzniknutého Konzorcia s českými samosprávnymi organizáciami. Impulzom k jeho vzniku bola široká agenda spoločných tém súvisiacich s pripravovanou novou Spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP) po roku 2020. 

„Keď sme sa v Českej republike pripravovali na novú reformu SPP, dali sme si na stôl naše priority a následne sme spojili 4 najsilnejšie české agrárne komory: Agrárnu komoru ČR, Zemědělský svaz ČR, Potravinársku komoru a Iniciatívu zemědělských a potravinárskych podnikov a povedali sme si, že ak chceme niečo zmeniť, musíme spolupracovať, pretože spoločne sme silnejší. Vďaka konzorciu sme boli schopní vytvoriť silu, ktorá sa stala partnerom pre ministerstvo. Mali sme v tom výhodu, že naše ministerstvo poľnohospodárstva bolo ochotné nás počúvať. Veľmi dôležité ale bolo aj to, že sa vaša komora stala súčasťou konzorcia a mohli sme ako dve krajiny spolupracovať,“ uviedol Martin Pýcha. 

Opodstatnenosť spolupráce 

Prínos spolupráce platformy konzorcia badať najmä na výslednej podobe rokovaní v rámci tzv. trialógu (rokovaní medzi Európskou komisiou, Európskym parlamentom a Radou EÚ) o Spoločnej poľnohospodárskej politike na nové programovacie obdobie. Práve vďaka konzorciu sa česko-slovenským agropotravinárskym komorám podarilo presadiť ich niektoré priority. 

„Spolu s novozvoleným predsedom SPPK sme absolvovali množstvo ciest do Bruselu, rokovaní so zástupcami EÚ, EP A Rady EÚ, so zástupcami stálych zastúpení a poľnohospodárskych organizácií. Až keď sme začali spolupracovať, až vtedy sme dosiahli viac, než len očakávaný výsledok, keďže nová SPP umožňuje nastaviť si pravidlá tak, ako ich potrebujeme v našich krajinách . To je ale len polovica tejto práce. Druhá polovica našej práce bude o tom, ako sa nám a vám podarí presvedčiť našich a vašich politických predstaviteľov – ministra, vládu, premiéra, opozíciu, ako si ako krajina nastaviť národný Strategický plán k SPP,“ zdôraznil M. Pýcha. 

Rokovania v ČR

Úspech akéhokoľvek rokovania závisí podľa Martina Pýchu aj od vlastnej vnútornej súdržnosti a podpore organizácie navonok. Česká republika kofinancuje Program rozvoja vidieka vo výške 43%, aj napriek tomu sú českí poľnohospodári a potravinári nespokojní, pretože ČR bola zo všetkých 27 európskych krajín najviac krátená v rámci európskeho rozpočtu PRV. „Chceme udržať súčasný rozpočet, teda musíme mať kofinancovanie vyššie. Preto presviedčame politikov o tom, že na to, aby sme udržali aspoň tento rozpočet, potrebujeme mať kofinancovanie až vo výške 60-65%,“ doplnil Martin Pýcha pred delegátmi. 

Povedať pravdu, nie skúšať ťahy na voliča

Počas valného zhromaždenia v Nitre sa Martin Pýcha zmienil aj o veľmi aktuálnej téme týchto dní – o zdražovaní potravín. Horúca téma nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike rozprúdila diskusiu o dôvodoch avizovaného zvyšovania cien potravín. 

„Politici musia hovoriť, že potraviny budú drahšie, lebo výrobky musia byť drahšie. Nemôžu ich platiť len poľnohospodári, musia to zaplatiť všetci, ak chceme napríklad dosiahnuť klimatickú neutralitu. Niekto to musí zaplatiť  a poľnohospodári znášajú nové a nové nároky – aj environmentálne - už príliš dlho. Predávame naše produkty za ceny ako pred 20 rokmi. Kto z ľudí vrátane aj politikov pracuje za rovnaké ceny ako pred 20 rokmi? Nikto. Takto to už ďalej nejde. A o tom musia politici hovoriť. Ale žiaľ, žijeme v dobe, keď počet lajkov na sociálnych sieťach možno znamená viac než názor odborných organizácií, akou je náš zväz Agrárna komora ČR alebo vaša organizácia,“ uzavrel Martin Pýcha, predseda Zemědělského svazu ČR.
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce