Aktuálna situácia s podávaním jednotných žiadostí

Predvčerom (17.05.) uplynul čas na podávanie jednotných žiadostí o podporu. Žiadosti je však možné podávať ešte ďalších 25 kalendárnych dní. Cit.: „Žiadateľom, ktorí predložia žiadosti v lehote do 25 kalendárnych dní po tomto termíne  (t. j. od 18. mája 2021 do 11. júna 2021), bude čiastka, na ktorú by bol žiadateľ oprávnený, ak by podal žiadosť včas, znížená o 1 % za každý pracovný deň omeškania. Žiadateľ po uplynutí lehoty na predkladanie jednotnej žiadosti môže zmeniť resp. doplniť žiadosť bez sankcií najneskôr do 31. mája 2021.“
 
Odporúčame poľnohospodárom, aby žiadosti ešte podávali čo najskôr do 11. júna 2021, ak ich nepodali v riadnom termíne.
 
Informácia k postupu pre podanie Jednotnej žiadosti v súvislosti s aktualizáciou LPIS bola zverejnená na webe PPA:
 
 
Citujeme časť odporúčania PPA: „Pokiaľ žiadateľ vykoná zmeny po predbežnej krížovej kontrole v súvislosti s oznamovanou chybou, uvedené je bez sankcií. Pokiaľ žiadateľ stiahne časť žiadosti pred oznámením o nezrovnalostiach platobnou agentúrou, uvedené je bez sankcie. Pokiaľ však na základe oznámenej nezrovnalosti alebo kontrolou na mieste PPA zistí rozdiel v skutočnej a nahlásenej výmere, budú uplatnené sankcie v súlade s legislatívou. Naše odporúčanie znie, aby žiadatelia aj po podaní žiadosti kontrolovali stav v aplikácii GSAA. Ak bude jeho požiadavke na aktualizáciu (zmena označenia dielov) vyhovené prípadne vyhovené čiastočne, pokiaľ je to relevantné a potrebné, obratom na to reagovali žiadosťou o úpravu.“
 
Po získaní ďalších informácií týkajúcich sa priamych platieb, Vás budeme operatívne informovať.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce