Potrebujeme supervíziu nad kľúčovými témami agropotravinárstva

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský dostal ďalšiu šancu na reparát. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora má však obavy, že pri plnení aj ďalších úloh opäť zlyhá. Čaká nás náročné obdobie, nemáme už priestor na ďalšie sklamania. Podporujeme preto snahu premiéra Eduarda Hegera dohliadať na úlohy, ktoré sú pred ministrom Jánom Mičovským.
 
 
Po neúspechu vybojovať z Plánu obnovy a odolnosti do agropotravinárskeho sektora finančnú pomoc, čakajú ministra Jána Mičovského ďalšie dôležité výzvy. Na jeseň musí potvrdiť akreditáciu Pôdohospodárskej platobnej agentúry a do konca roka musí pripraviť a zároveň poslať Európskej komisii Strategický plán k Spoločnej poľnohospodárskej politike do roku 2027. Ide o kľúčové oblasti slovenského agropotravinárstva, kde štát nesmie urobiť žiadnu výraznú chybu. Rovnako to vníma aj premiér Eduard Heger. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora po skúsenostiach z ostatného roka má však obavy, či tieto výzvy dokáže minister Ján Mičovský zvládnuť.
 
Bilancia činnosti ministra Jána Mičovského
 
Počas roka, kedy je Ján Mičovský ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, sme boli svedkami mnohých vážnych prešľapov a zlyhaní, ktoré nemali nič spoločné s posunom sektora k lepšiemu. Navyše, minister nielenže pobúril odbornú verejnosť, ale svojimi výrokmi aj ju samotnú rozdelil na viacero tábor. Počas roka zlyhal minister v týchto oblastiach: plánovaný nekoncepčný presun financií medzi 1. a 2. pilierom Spoločnej poľnohospodárskej politiky, dodatky k nájomným zmluvám od Slovenského pozemkového fondu so spätnou platnosťou, zavedenie redistributívnej platby bez diskusie, 0 eur z Plánu obnovy, samostatnou kapitolou je aj výber generálneho riaditeľa Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Fakt, že riadenie rezortu charakterizujú chýbajúce odborné a manažérske zručnosti, potvrdzujú aj viaceré personálne výmeny na kľúčových pozíciách (odchod štátneho tajomníka, odchody viacerých ľudí z poradného zboru ministra, odchod generálne riaditeľa PPA).
 
 
Potravinárov v poslednom období znepokojuje najmä novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorá sa má v najbližšom období odhlasovať aj v Národnej rade SR. „Naše rezortné ministerstvo neprišlo s vlastným návrhom zákona, ktorý je pre nás bytostne dôležitý a neprišlo ani s jasným stanoviskom, ako by mal vyzerať. Hazardujeme s už aj tak nízkou potravinovou sebestačnosťou Slovenska a sme z toho znepokojení. Potrebujeme vidieť jasnú víziu a podporu nášho sektora. Aktuálne jediná istota je totiž tá, že rastie počet nespokojných poľnohospodárov a potravinárov,vyslovil Marián Šolty, podpredseda SPPK.
 
Ján Mičovský a Ján Budaj
 
V médiách sme v posledných dňoch mohli sledovať aj absurdný boj ministra Jána Mičovského s ministrom životného prostredia Jánom Budajom k vyhláške zákona o ochrane prírody a krajiny. Deň po podpise vyhlášky zo strany Jána Budaja vydal minister Ján Mičovský tlačové vyhlásenie, v ktorom požiadal ministra Budaja, aby vyhlášku nepredkladal na vyhlásenie do Zbierky zákonov skôr, ako sa uskutočnia odborné rokovania s cieľom dosiahnutia dohody na takej úprave k nedoriešeným rozporom, ktorá by minimalizovala negatívne dopady na činnosti v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva. Minister Budaj však tvrdil, že k tejto vyhláške má doslova písomný súhlas z ministerstva pôdohospodárstva. Minister pôdohospodárstva síce deklaroval, že svoje pripomienky uplatnilo ministerstvo v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ale iniciovanie stretnutia na úrovni štatutárov k zásadným problémom v tejto vyhláške nikdy nebolo zrealizované. Takto háji záujmy poľnohospodárov a potravinárov náš rezortný minister, na ktorého by sme sa mali v týchto procesoch spoliehať. Po funuse, cez médiá, bez argumentov...
 
Sú pred nami veľké výzvy
 
Reálne máme preto obavy, do akej miery bude minister Ján Mičovský úspešný pri potvrdení akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Minister má mať pod palcom prípravu procesov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá výrazne ovplyvní fungovanie nášho agropotravinárstva na najbližšie roky. On má efektívne prerozdeľovať miliardy, ktoré prídu do sektora. Minister Mičovský už dostal viacero šancí na reparát, no zakaždým zlyhal. Oprávnene preto máme strach, či dokáže čeliť výzvam, ktoré sú pred ním. „Čaká nás náročné obdobie, ktoré nemôžeme podceniť. Je tu vážna obava, či dokáže náš minister so svojim tímom naozaj odborne pripraviť Strategický plán. Na pracovných skupinách k Intervenčnej stratégii, ktorá Strategickému plánu predchádza, sa zúčastňujú aj naši zástupcovia, nevieme však, či  naše pripomienky budú nakoniec akceptované. Poučení z minulosti preto kričíme hlasnejšie a žiadame, aby bolo pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov urobené maximum,“ hovorí podpredseda SPPK Miroslav Štefček o príprave programovacieho obdobia na najbližšie obdobie a na otázku, či máme informácie o dianí na PPA v súvislosti s podmienečnou akreditáciou povedal: „Netušíme, čo sa na PPA aktuálne deje. Ostáva len veriť, že robia všetko pre to, aby poľnohospodári neprišli o peniaze, ktoré im prináležia.“
 
 
SPPK prijala slová Eduarda Hegera, že sa bude viac zaujímať o agropotravinárstvo s veľkou nádejou. Podporujeme snahu premiéra Eduarda Hegera dohliadnuť na nášho rezortného ministra Jána Mičovského pri plnení dôležitých úloh. Zároveň ho žiadame, aby situáciu vôbec nepodcenil, od najbližšieho obdobia totiž závisí budúcnosť nášho vidieka. 
 
SPPK aj naďalej ostáva v štrajkovej pohotovosti. Ak nedôjde k radikálnej zmene v riadení rezortu, poľnohospodári a potravinári sú pripravení vyjadriť svoj postoj aj konkrétnymi aktivitami.
 

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN