Zmeny na pozemnej hranici Slovenskej republiky s Ukrajinou od 15. januára

Od 15. januára 2021 od 7. hodiny sa mení režim na vonkajšej pozemnej hranici Slovenskej republiky s Ukrajinou nasledovne:
 
Hraničný priechod Vyšné Nemecké – Užhorod
 • otvorený nepretržite pre osobnú a nákladnú dopravu,
 • tento hraničný priechod nemôžu využívať peší a cyklisti z dôvodu nevyhovujúcej infraštruktúry na ukrajinskej strane.
Hraničný priechod Ubľa - Malyj Bereznyj
 • otvorený nepretržite pre osobnú dopravu a nákladnú dopravu do 3,5t,
 • tento hraničný priechod môžu využívať aj peší a cyklisti.
Hraničný priechod Veľké Slemence - Mali Slemenci
 • zostává do odvolania zatvorený.
Železničné hraničné priechody Čierna nad Tisou – Čop a Maťovské Vojkovce - Pavlovo
 • nedochádza k žiadnym zmenám.
 
Osoby prichádzajúce z tretích krajín
 
Na územie Slovenskej republiky môžu cez vonkajšiu hranicu vstúpiť:
 • štátni príslušníci tretích, ktorí majú udelený platný pobyt na území Slovenskej republiky alebo sú držiteľmi národného víza vydaného zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky v zahraničí,
 • štátni tretích krajín so vzťahom k osobe s trvalým alebo prechodným pobytom v Slovenskej republike alebo k občanovi Slovenskej republiky, (manžel/manželka, maloleté dieťa týchto osôb, rodič maloletého dieťaťa).
 • majú nariadenú povinnú izoláciu, vrátane všetkých osôb žijúcimi s nimi v spoločnej domácnosti,
 • sú povinné oznámiť svoj príchod príslušnému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti,
 • sú povinné registrovať sa na webe http://korona.gov.sk/ehranica,
 • najskôr v piaty deň izolácie  podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19.
Bez karanténnych obmedzení môžu vstúpiť na územie SR tí štátni príslušníci tretích krajín, na ktorých sa vzťahuje niektorá zo všeobecných výnimiek uvedených vo vyhláške. Sú to napríklad členovia posádky nákladnej dopravy, piloti, rušňovodiči, vodiči a posádky zdravotnej služby, atď.
 
Slovenská republika tiež umožňuje vstup štátnych príslušníkov tretích krajín za účelom tranzitu do niektorého z členských štátov EÚ, v ktorom majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. Tranzit cez územie Slovenskej republiky sa musí uskutočniť bez zastavenia, okrem zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt,  a najneskôr do 8 hodín.
 
 Občania krajín EÚ
 
Vstup občanov členských štátov EÚ na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu nie je obmedzený, rovnako sa však na nich po vstupe vzťahujú  karanténne opatrenia uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo podmienky pre tranzit cez naše územie.      
 
Polícia zdôrazňuje, že na základe uznesenia vlády č. 1 zo 6. januára 2021 je našom území do 24. januára 2021 obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania,  s osobitným režimom pre územný obvod okresu NitraOsoby po vstupe na naše územie musia tento zákaz rešpektovať a vychádzať len z dôvodov výnimiek uvedených vo vládnom uznesení. 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce