Dovoz a vývoz agropotravinárskych výrobkov v januári až októbri 2020

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v januári až októbri 2020 bolo pasívne v objeme – 1 449,6 mil. EUR, v porovnaní s minulým rokom sa znížilo o 22,9 mil. EUR /1,6 %/.
 
 
Záporné saldo vývozu a dovozu sa v medziročnom porovnaní zvýšilo pri živočíšnych výrobkoch o 13,7 % a u potravín, nápojov a tabaku o 1,5 %. Zníženie záporného salda bolo medziročne zaznamenané pri rastlinných výrobkoch o 32,7 % a u tukov a olejov o 44,5 %.
 
Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári až októbri 2020 bol v objeme 4 030,8 mil. EUR. V porovnaní s rokom 2019 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 1,9 % vyšší. Medziročne bol dovoz vyšší v odvetví tukov a olejov o 6,2 %, v odvetví potravín, nápojov a tabaku o 2,9 % a pri rastlinných výrobkoch bol dovoz vyšší o 1,3 %. Len pri živočíšnych výrobkoch bol medziročne zaznamenaný nižší dovoz o 0,2 %.
 
V januári až októbri 2020 sa vyviezlo agropotravinárskych výrobkov v celkovej hodnote 2 581,2 mil. EUR, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 3,9 %. V medziročnom porovnaní sa zvýšil vývoz potravín, nápojov a tabaku o 3,9 %, rastlinných výrobkov o 8,7 % a vývoz tukov a olejov sa zvýšil až o 102,7 %. Zníženie vývozu bolo medziročne zaznamenané len v odvetví živočíšnych výrobkov o 11,7 %.  
 
DOVOZ v mil. EUR
 
Odvetvie
I. až X. 2020
I. až X. 2019
index 2020/2019
Živočíšne výrobky
948,3
949,8
99,8
Rastlinné výrobky
970,8
958,0
101,3
Tuky, oleje, vosky
139,1
131,0
106,2
Potraviny, nápoje, tabak
1 972,6
1 916,9
102,9
Spolu
4 030,8
3 955,7
101,9
 
VÝVOZ v mil. EUR
 
Odvetvie
I. až X. 2020
I. až X. 2019
index 2020/2019
Živočíšne výrobky
457,4
518,2
88,3
Rastlinné výrobky
855,6
786,9
108,7
Tuky, oleje, vosky
91,4
45,1
202,7
Potraviny, nápoje, tabak
1 176,8
1 133,0
103,9
Spolu
2 581,2
2 483,2
103,9
 
SALDO v mil. EUR
 
Odvetvie
I. až X. 2020
I. až X. 2019
rozdiel 2019/2018
Živočíšne výrobky
-490,9
-431,6
-59,3
Rastlinné výrobky
-115,2
-171,1
55,9
Tuky, oleje, vosky
-47,7
-85,9
38,2
Potraviny, nápoje, tabak
-795,8
-783,9
-11,9
Spolu
-1 449,6
-1 472,5
22,9
 
 
 
Zdroj: ŠÚ SR /predbežné údaje, 8.1.2021/
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN