Karanténa, výnimky a podmienky návratu do SR, obmedzenia na hraniciach

Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 28. 8. 2020 v platnom znení sa všetkým osobám, ktoré
 • od 1. septembra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky,
 • pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu EÚ neuvedenú nižšie
 • a zároveň nenavštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ a nenachádza sa na zozname nízko rizikových krajín,
sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo v prípade bezpríznakového priebehu izolácie v domácom prostredí dovŕšením jej 10. dňa. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.
 
Všetkým osobám, ktoré
 • od 1. septembra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky,
 • pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ a nie je uvedená nižšie,
sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.
 
Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19  nie je povinné podrobiť sa dieťa do 3 rokov, ak príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti neurčí inak. Povinnosť domácej izolácie pre deti do 3 rokov, u ktorých nevzniklo akútne respiračné ochorenie, sa končí ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti.
 
 
Zoznam krajín a teritórií, ktoré odborné konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za menej rizikové:
Austrália, Cyprus, Česko, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland,  Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko, Taliansko.
 
Zoznam menej rizikových krajín epidemiológovia pravidelne posudzujú a aktualizujú.
 
Pri príchode z ostatných krajín je potrebné bezprostredne po návrate kontaktovať regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR, ktorý zabezpečí, aby tieto osoby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na ochorenie COVID-19.  
 
 
Informácie o výnimkách sú uvedené v platnom opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.
 
 
 Žiadosti o výnimky z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia predpokladá sériu výnimiek, ktoré sú po splnení podmienok priamo uplatniteľné občanmi.
Nad rámec týchto ustanovení môžu členovia vlády SR v odôvodnených prípadoch požiadať Úrad verejného zdravotníctva SR o udelenie výnimky.
Žiadosti o udelenie výnimky na základe opatrenia podľa bodu 6 je možné zasielať podpísané na e-mailovú adresu:
 
 
a to výlučne v prípadoch, ktoré spadajú do vecnej pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
 
 
Výnimku udeľuje Úrad verejného zdravotníctva SR na základe odôvodnenej písomnej žiadosti príslušného ministra. Ak Úrad verejného zdravotníctva SR výnimku schváli, bude vám zaslaná spätne mailom. Úplnú žiadosť aj s prílohami je potrebné zaslať minimálne v predstihu troch pracovných dní od dátumu požadovaného vstupu.
 
Podmienkou udelenia výnimky na vstup na územie Slovenskej republiky je preukázanie sa negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 96 hodín.
 
Súčasne žiadame občanov, aby všetky okolnosti hodné osobitého zreteľa uvedené v žiadosti boli doložené podpornou dokumentáciou, ktorou občan svoje tvrdenia podloží. V opačnom prípade nebude možné považovať žiadosť za úplnú.
 
V zmysle opatrenia má minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR možnosť požiadať o výnimku výlučne v oblasti svojej vecnej pôsobnosti. V prípade vecnej príslušnosti iných rezortov je potrebné obrátiť sa priamo na tieto rezorty.
 
Informácie o postupe pre udelenie výnimky na webových stránkach konkrétnych rezortov:
 
 
Obmedzenia na hraniciach
 
 
Menej rizikové krajiny
 
Krajiny, ktoré sú od 1. septembra 2020 z epidemiologického hľadiska považované za menej rizikové a pre ktoré pri návrate do SR platí voľný prechod cez hranice bez povinnosti izolácie v domácom prostredí a testovania na COVID-19.
 
 
Z dôvodu rastúcej intenzity výskytu ochorenia COVID-19 ministerstvo odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do nižšie uvedených regiónov krajín s uvoľneným hraničným režimom (pri návrate do SR platí voľný prechod cez hranice bez povinnosti izolácie v domácom prostredí a testovania na COVID-19):
 
 • Česko – Hlavné mesto Praha, Vysočina;
 • Dánsko – Midtjylland;
 • Estónsko – Ida-Viru Maakond;
 • Grécko – Notio Aigaio, Ionia Nisia, Kentriki Makedonia;
 • Írsko – Mid-East, Mid-West;
 • Poľsko – Sliezske vojvodstvo, Malopoľské vojvodstvo, Pomoranské vojvodstvo;
 • Rakúsko – Viedeň, Horné Rakúsko, Tirolsko;
 • Spojené kráľovstvo – Tayside, North West.
 
 
 Postup pri návrate z krajín, ktoré nie sú uvedené v zozname menej rizikových krajín
 
Pokiaľ od 1. septembra 2020 od 7.00 hod. vstúpite na územie Slovenskej republiky a:
 
1. navštívili ste krajinu Európskej únie neuvedenú v zozname menej rizikových krajín a zároveň ste nenavštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ a nenachádza sa na zozname nízko rizikových krajín,
 
 • ste povinný nastúpiť do domácej izolácie,
 • pokiaľ máte príznaky ste povinný absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie,
 • pokiaľ máte bezpríznakový priebeh, vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 10. dňa,
 • domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s vami v spoločnej domácnosti.
 
2. navštívili ste krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie a nie je uvedená v zozname menej rizikových krajín:
 
 • ste povinný nastúpiť do domácej izolácie,
 • ste povinný absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie,
 • domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s vami v spoločnej domácnosti.
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce