Dotácia na nájomné - výzva

Výzva – dotácia na nájomné
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 
podľa § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a schválenej Schémy štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 – Dotácia na nájomné (ďalej len „schéma“)
vyhlasuje

 
výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné (pomoc podľa Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácií spôsobenej nákazou COVID-19 v platnom znení) z kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
 
Dátum vyhlásenia výzvy:
od 23.06.2020 od 11:00
Lehota na predkladanie žiadostí:
do 30.11.2020
Disponibilný objem zdrojov na rok 2020 na výzvu:
200 000 000 EUR
 

 
Cieľom výzvy je poskytnúť dotáciu na úhradu nájomného za obdobie sťaženého užívania.
Ministerstvo hospodárstva SR môže výzvu zmeniť alebo upraviť do momentu jej uzavretia, a to prostredníctvom oznamu zverejneného na webovom sídle najmy.mhsr.sk.

Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo hospodárstva SR
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
Tel. kontakt: 02/4854 1111
Webové sídlo: najmy.mhsr.sk
E-mailová adresa: [email protected]
 
Dokumenty na stiahnutie:

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce