Požiadavka na preddavkové platby

Posledná aktualizácia: 3. apríla 2020
 
Členský štát
Členská organizácia
Poznámky
BE
FWA
Zálohové platby až do výšky 85% pre priame platby bez toho, aby bolo potrebné vopred skontrolovať oprávnenosť.
DK
DAFC
Dôležité je, aby bolo možné dosiahnuť pokrok bez toho, aby sa vykonali fyzické a administratívne kontroly.
DE
DBV
Po dokončení administratívnych kontrol môžu členské štáty vyplatiť zálohy až do výšky 70 percent priamych platieb a do výšky 85 percent platieb v rámci opatrení na rozvoj vidieka. V Nemecku sa o takýchto možnostiach diskutovalo v minulosti opakovane, ale nakoniec sa nikdy nepoužili ani nezaviedli. Hlavne z nasledujúcich dôvodov:
  1. Mala by sa zabezpečiť včasná a predovšetkým úplná platba všetkých rôznych platieb v decembri aktuálneho roku uplatňovania.
  2. Aj keby boli možné zálohové platby, administratívne kontroly by sa museli dokončiť na 100 % v súlade s predchádzajúcimi požiadavkami EÚ, ako sú uvedené v nariadení (EÚ) č. 1748/2015, inak by sa museli účtovať finančné poplatky.
  3. Ak by naše orgány v Nemecku chceli vykonať určité zálohové platby skôr, museli by prispôsobiť a zmeniť svoj procesný reťazec. To by mohlo zvýšiť riziko, že poľnohospodári budú musieť čakať až do budúceho roka na jednotlivé prvky prvého piliera (napr. platba za greening), kým nedostanú platbu.
EE
EPKK
Naši poľnohospodári uprednostňujú úplnú platbu SPP v decembri. V prípade zálohovej platby by sa vyplácala v 2 splátkach, druhá splátka bude na začiatku budúceho roka a poľnohospodári by mali problémy s povinnosťami voči bankám, ktoré sú väčšinou naplánované na december.
ES
ASAJA
Požadujeme zmiernenie pravidiel, aby bolo možné začať vyplácať preddavky od 16. októbra, a to aj bez vykonania kontrol na mieste.
 
 
 
Pokiaľ je to technicky možné, mohli by sa preddavky vyplatiť v období od 1. do 15. septembra. V každom prípade je dôležité vyplatiť preddavky do 16. októbra bez toho, aby boli potrebné kontroly na mieste..
IT
Coldiretti
Súhlasíme tiež s preddavkom na platby v rámci SPP, nemôžeme uviesť presný dátum, ale dúfame, že to bude čo najbližšie k dátumu, ktorý zaistí likviditu poľnohospodárskych podnikov.
LT
LZUBA
Preddavkové platby (70%) čo najskôr (polovica októbra) sú nevyhnutné, pretože sa objavili prvé náznaky stagnácie peňažných tokov.
HU
HCA
V prípade priamych platieb v rámci SPP by Maďarsko požadovalo platby vopred, pokiaľ možno v lete, okolo júna / júla - a s vyššou sumou.
AT
LKÖ
V Rakúsku nebudeme využívať preddavkové platby SPP, tak ako sme túto príležitosť nevyužili v roku 2018.
PT
CAP
Vyplatenie platieb by sa malo povoliť okamžite po administratívnej kontrole, ktorá by sa musela vykonať aj pred obvyklým obdobím, aby sa záloha mohla uskutočniť koncom júla alebo začiatkom augusta..
 
CONFAGRI
Spoločnosť Confagri podporuje preddavkové platby, ktoré by sa mali uskutočniť do septembra.
SK
SPPK
Pokiaľ ide o preddavkové platby, podporujeme zjednodušenie postupu (ktoré sa tiež týka termínu) - platby SPP (priame platby a platby na plochu / zvieratá z II. Piliera) by sa mali vyplácať potom, čo platobná agentúra dokončí administratívne kontroly žiadostí.
FI
MTK
Požiadali sme o zrušenie všetkých kontrol na farmách s cieľom minimalizovať riziko šírenia COVID na poľnohospodárov. Na tento rok by mali stačiť administratívne kontroly. To by tiež umožnilo urýchliť proces platby a preddavky na platby SPP by mali byť možné od augusta.
SE
LRF
Podiel preddavkov by sa mohol zvýšiť, článok 75 Nariadenia 1306/2013. Priame platby aj rozvoj vidieka by mohli mať preddavkové platby až do 85%. V článku 75 ods. 2 by mali tiež zmeniť a doplniť odsek 2, aby sa mohli vyplácať preddavky na opatrenia v rámci 1. piliera po dokončení administratívnych kontrol (rovnaké pravidlá ako v prípade rozvoja vidieka). Ak nebude článok 75.2 zmenený a doplnený v prípade priamych platieb, nebude možné uskutočniť preddavkové platby pre priame platby vo Švédsku, pretože sezóna kontrol na mieste je veľmi krátka. Tiež si myslíme, že v tejto situácii by sa mal zrevidovať počet kontrol (5% miera kontroly).

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce