Predĺženie obdobia podávania žiadostí

Posledná aktualizácia: 2. apríl 2020
 
Členský štát
Členská organizácia
Odpoveď
BE
Boerenbond
Flámsko sa rozhodlo predĺžiť konečný termín na podávanie žiadostí z SPP z 30. apríla na 15. mája.
Koncom roka sa lehota na platby pre poľnohospodárov nepredĺži.
CZ
AKČR
Termín prijímania žiadostí sa posunie do 15. júna 2020. 
DK
DAFC
Lehota na podávanie žiadostí o priame platby bola odložená o dva týždne zo 17. apríla na 1. mája z dôvodu situácie Covid-19 a skutočnosti, že systémy IT fungujú v poslednom období slabo.
DE
DBV
Na konci minulého týždňa si väčšina našich nemeckých „spolkových krajín“ (regióny IACS) chce zachovať konečný termín na predloženie žiadostí o pomoc v rámci SPP 15. mája, aby sa zabezpečilo včasné vyplatenie priamych platieb do konca tohto roka. To je tiež naša priorita ako DBV.
Budeme dôsledne monitorovať situáciu a vývoj v regiónoch, pokiaľ ide o účinky koronakrízy na postup v súčasnom roku podávania žiadostí. Prioritou je úplné a včasné vyplatenie priamych platieb v decembri 2020 a samotné predĺženie lehoty na podanie žiadosti o pomoc nestačí. Pravdepodobne bude potrebná veľká flexibilita zo strany Európskej komisie, federálnej vlády a vlád štátov. Budeme sa usilovať o to, aby sa kríza s COVID-19 uznala za „výnimočnú okolnosť“. Ak sa kontroly akéhokoľvek druhu musia pozastaviť alebo preplánovať k neskoršiemu dátumu alebo úplne zrušiť, a preto nie je možné splniť obvyklé kontrolné požiadavky, nesmie to mať žiadne finančné dôsledky pre poľnohospodárov. Zahŕňa to aj zváženie včasného vyplatenia bez úplného dokončenia kontrol.
 
DRV
Zdá sa tiež, že Nemecko bude súhlasiť s predĺžením do 15. júna, aby sa poľnohospodárom poskytla väčšia flexibilita. Môže nastať problém s oneskorením platieb po decembri 2020. To predstavuje problém pre poľnohospodárov a ich družstvá, ktorí očakávajú, že platby do konca roka budú zahrnuté do ich rozpočtového plánovania.
EE
EPKK
V súčasnosti sa zdá, že v Estónsku nedôjde k žiadnemu odkladu, keďže všetky žiadosti sa podávajú online, a vzhľadom na krízovú situáciu by nemal existovať žiadny rozdiel.
Od roku 2018 nie je možné podať papierovú žiadosť, takže 100% žiadostí sa podáva online. Pri vypĺňaní formulárov existuje správna poradenská a konzultačná služba (v súčasnosti online), ktorá je prístupná pre všetkých a väčšina poľnohospodárov už má skúsenosti.
IE
IFA
Neplánuje sa predĺžiť dátum na rok 2020 pre žiadosti o priame platby. Akékoľvek predĺženie môže viesť k oneskoreniu platieb od polovice októbra. Už 20 000 poľnohospodárov (16%) podalo online žiadosti a očakáva sa, že sa to v nasledujúcich týždňoch výrazne zvýši, pretože poradcovia poľnohospodárov sú kvôli obmedzeniam COVID-19 viazaní na kancelárie.
EL
GAIA
Grécke ministerstvo zatiaľ neprijalo žiadne oficiálne rozhodnutie, ale je to len otázka času.
Zber žiadostí o bol pozastavený na 15 dní z dôvodu COVID-19 a bude treba viac času.
ES
ASAJA
Ministerstvo poľnohospodárstva, rybolovu a potravín predĺžilo lehotu na predloženie jednotnej žiadosti 2020 do 15. mája.
Španielsko napriek tomu požiadalo o predĺženie do 15. júna a teraz, keď to EK povolila, podávanie žiadostí bolo predĺžené do 15. júna. Je otázkou autonómnych komunít, ktoré potom rozhodnú, či túto možnosť využijú.
 FR
FNSEA
Francúzska vláda sa rozhodla predĺžiť podívanie žiadostí do 15/6/2020.
 IT
Coldiretti Confagricoltura
V Taliansku sa obdobie podávania žiadostí o priame platby v rámci SPP predĺži do 15. júna 2020.
 LT
ZUR
Žiadosti o priame platby budú v Litve prijímané od 20. apríla do 7. júna.
LV
 LLKC
Lotyšsko predĺži obdobie na podávanie žiadostí o priame platby v rámci SPP do 15. júna 2020. Po 15. júni je možné do 25 júna predložiť žiadosti so znížením celkovej priamej pomoci o 1% každý deň.
 
ZSA
 
Aktualizácia - Dohodlo sa, že nakoniec Lotyšsko nebude vykonávať predĺženie z dôvodu, že by to mohlo mať za následok veľké oneskorenie pri spracovaní žiadostí a oneskorenie platieb poľnohospodárom.
HR
HPK
 Termín bol odložený na 15. júna.
HU
NAK
Maďarsko nemá v tomto roku v úmysle predĺžiť obdobie podávania žiadostí o priame platby. Bude postupovať rovnako ako v minulosti, teda do 15. mája 2020.
NL
LTO
Holandsko zatiaľ nerozhodlo ale LTO odporučilo ministrovi, aby neodkladal podávanie žiadostí, pretože žiadosti sa podávajú on-line, podávanie už prebieha a nechcú mať žiadne omeškania s platbami. Aktuálny dátum ukončenia je 15. máj.
AT
LKÖ
Rakúsko pravdepodobne využije predĺženie lehoty na podávanie žiadostí o podporu do 15. júna. Zatiaľ nebolo rozhodnutie oficiálne oznámené. Nie je však možné predpovedať, či je toto predĺženie dostatočné.
 PL
KRIR
Lehota sa posunie o 1 mesiac do 15. júna 2020.
PT
CAP
Portugalsko využije výnimku do konca obdobia (15. júna).
 
CONFAGRI
Predĺženie do 15. júna oznámilo ministerstvo poľnohospodárstva poľnohospodárom. Existujú obavy z oneskorenia platieb.
SL
KGZS
Slovinsko sa rozhodlo predĺžiť obdobie podávania žiadostí.
 
ZZS
V Slovinsku sa predlžuje aj po 6. máji, zatiaľ však nie je stanovený žiadny dátum.
FI
MTK
Vo Fínsku už niekoľko rokov máme posledný deň prijímania žiadostí v polovici júna. Ak by sa to ďalej oneskorilo, znamenalo by to tiež oneskorenie platieb.
SE
LRF
Riadiaci orgán vo Švédsku sa v tejto etape rozhodol nepredĺžiť obdobie na podávanie žiadostí. Termín vo Švédsku je 8. apríla.
Riadiaci orgán nezaznamenal zatiaľ žiadne problémy. Pravidelne sa stretávajú s regionálnymi úradmi (County Adm Boards) a tiež s poradcami, ktorí väčšine poľnohospodárov vo Švédsku pomáhajú pri vybavovaní žiadostí. Riadiaci orgán je pripravený toto rozhodnutie revidovať a uviedol, že sa nechce dostať do situácie, keď by toto rozhodnutie prehodnotil veľmi blízko k 8. aprílu, ale skôr v dostatočnom predstihu. Uviedli, že pri oneskorených žiadostiach môžu použiť zásah vyššej moci, ale radšej by videli všeobecnú výnimku (predĺženie obdobia pre žiadosti o pomoc), pretože doložka o vyššej moci je dosť zložitá / veľa byrokracie.
Obdobie kontrol na mieste vo Švédsku je pomerne krátke v závislosti od podnebia - preto je pre riadiaci orgán dôležité, aby sa kontroly mohli začať čo najrýchlejšie. Inak by to mohlo ohroziť dátumy platieb.
UK
NFU
Z pohľadu Spojeného kráľovstva sa o tom uvažuje, ale zatiaľ žiadne informácie z DEFRA (ministerstvo) / RPA (platobná agentúra).
V súčasnosti je potrebná maximálna flexibilita, napríklad minimalizácia kontrol a inšpekcií v poľnohospodárskych podnikoch, aby sa zabezpečilo čo najmenšie narušenie poľnohospodárskych podnikov..
Z pohľadu NFU je našou líniou to, že by sme radšej dostali záruky týkajúce sa platieb a to, ako vyriešiť potenciálny nedostatok zamestnancov RPA pred začatím platieb, než v tomto okamihu predĺžiť obdobie na predkladanie žiadostí. Rovnako chceme, aby RPA skrátila svoje procesy spracovania žiadostí, aby mohla včas vyplatiť platby.

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce