Vyhláška MPRV SR, ktorou sa ustanovuje zoznam vybraných potravín

Návrh materiálu je predložený na medzirezortné pripomienkové konanie Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v lehote od 20.1.2020 do 7.2.2020. Ide o legislatívny proces vedený pod číslom  LP/2020/22.
 
Ako uviedlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam vybraných potravín, je vypracovaný na základe splnomocnenia uvedeného v  § 17 zákona č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom návrhu vyhlášky je v súlade so zákonným splnomocnením a legálnou definíciou vybranej potraviny podľa § 2 písm. h) zákona ustanoviť zoznam vybraných potravín.
 
V zmysle § 3 ods. 5 písm. f) zákona neprimeranou podmienkou v obchode s potravinami je neuhradenie kúpnej ceny v lehote splatnosti, ktorá je najviac 20 dní odo dňa doručenia faktúry za potravinu, najneskôr však do 30 dní odo dňa dodania potraviny, alebo neuhradenie kúpnej ceny v lehote splatnosti, ktorá je najviac 10 dní odo dňa doručenia faktúry za vybranú potravinu, najneskôr však do 15 dní odo dňa dodania vybranej potraviny. Z dôvodu vykonateľnosti tohto ustanovenia sa navrhuje zoznam vybraných potravín.

Dátum účinnosti je navrhnutý s ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu, ako aj s ohľadom na to, aby sa adresátom právnej normy poskytol dostatočný čas na oboznámenie sa s novou právnou úpravou.
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zaslala materiál členom komory spolu so žiadosťou o zaslanie pripomienok v termíne do 3.2.2020 na kontaktný e-mail: [email protected].

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN