Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

Návrh Nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 predložilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na medzirezortné pripomienkové konanie v lehote od 9.1.2020 do 22.1.2020. Jeho legislatívny proces je vedený pod číslom LP/2020/1.
 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v predkladacej správe uviedlo, že Nízkouhlíková stratégia si dáva za cieľ vybrať a analyzovať opatrenia nákladovo efektívnym spôsobom, čo sa týka rozsahu redukcií emisií a ekonomického a sociálneho dopadu. Stratégia má zároveň obsahovať aj dodatočné účinné a nákladovo efektívne opatrenia, ktoré budú podrobne analyzované v procese aktualizácie stratégie. Pre realizáciu bude nevyhnutná podpora zo strany relevantných rezortov, a vzájomné prepojenie a konsolidácia jednotlivých odvetvových ako aj prierezových politík. Slovensko spolu s 25 členskými štátmi EÚ a desiatkami iných štátov na celom svete zaviazalo dosiahnuť klimatickú neutralitu už v roku 2050. Na realizáciu tejto ambície bude potrebná séria hospodárskych a spoločenských zmien, do ktorej sa musia zapojiť všetky odvetvia hospodárstva a spoločnosti.
 
Legislatívny proces je zverejnený na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/1.
 
Členom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory bol návrh zaslaný na pripomienkovanie v lehote do 17.1.2020 na kontaktný e – mail: [email protected].

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce