SPPK k Rade SPF

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora víta, že Rada Slovenského pozemkového fondu sa po novom rozšíri aj o zástupcu poľnohospodárov, miest a obcí.
 
 
Umožní to zákon o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách, ktorý 2. apríla schválili poslanci Národnej rady SR.
 
V súčasnosti má Rada Slovenského pozemkového fondu 11 členov. Od 1. júna sa rozšíri o jedného zástupcu miest a obcí a jedného zástupcu poľnohospodárov.
 
„Po tejto zmene voláme už roky. Je totiž úplne prirodzené, že pri procesoch s narábaním štátu s pôdu ako základným výrobným prostriedkom pre poľnohospodárov by sa mali zúčastňovať aj zástupcovia poľnohospodárov, ale aj miest a obcí. Rozšírenie rady fondu takúto činnosť  umožní. Zároveň však zástupca z poľnohospodárskej obce bude môcť priniesť aj konštruktívne podnety priamo z praxe, ktoré sa budú týkať napríklad procesu pozemkových úprav alebo nájomných vzťahov“, uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.  
 
Novo zložená 13-členná rada kontroluje činnosť a hospodárenie Slovenského pozemkového fondu, ale aj predkladá stanoviská k legislatívnym materiálom.
 
Slovenský pozemkový fond disponuje približne s jednou pätinou poľnohospodárskej pôdy na Slovensku.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce