Zhrnutie správy zo zasadnutia Koordinačného výboru Cogeca (CCC) 30. január 2019

Informácie týkajúce sa poľnohospodárskych družstiev a organizácií výrobcov
 
V apríli sa pripravujú pracovné skupiny v Maďarsku, spolupracuje sa aj s univerzitami.
 
Pravdepodobne v máji sa vo Varšave usporiada propagácia družstevných modelov a ich pozícií v potravinovom reťazci, zahrnú sa tam aj výsledky z marcového Obchodného fóra vo Valencii.
 
V septembri bude časť rokovaní vo Varšave venovaná ženám a ich úlohám v družstvách.
 
Prezentácia aktuálnej stratégie bioekonomiky a úlohy poľnohospodárskych družstiev (Galin Gentchev, DG AGRI)
 
Ide o pokus urýchlenia procesu integrácie výrobcov do hodnotového reťazca v rámci potravinového reťazca. Poľnohospodárstvo predstavuje len 17%, potravinársky priemysel 51%.
 
Akčný plán CAP po roku 2020 zahŕňa aj návrhy vrátane bioekonomiky s revidovanou stratégiou, do ktorej boli na jeseň zahrnuté aj lesy. Bioekonomika je jedným z 9 hlavných cieľov, zahŕňa optimalizáciu produkcie biomasy a jej prepojenie s novými cieľmi CAP a súčasnou stratégiou. Predpokladá sa pružnejší model a viacero rozhodnutí ponechaných členským štátom EÚ.
 
Boli prezentované aj viaceré príklady z SE, DK a FI, kde sa využívajú obilie, zvyšky z potravinárskeho a lesného priemyslu, zvyšky krmiva a ako výstupy sú určité biochemikálie, etanol. Príklad z ES využíva napr. zvyšky zo spracovania olív.
 
Informácie o iniciatíve Komisie k udržateľnému riadeniu spoločnosti
 
Skupina na vysokej úrovni už podala viacero doporučení pre Akčný plán pre udržateľný rast a investície, minulý týždeň o tejto otázke rokoval výbor DG JUSTICE. Na budúcom stretnutí sa očakávajú komentáre od organizácií.
 
Informácie týkajúce sa riadení družstiev
 
Rokuje sa o rôznych modeloch pre rôzne veľké družstvá, všetko je zahrnuté v rámci programu Rozvoj vidieka. Vo FR sa vyvíja obrovský tlak na zmenu statusu družstiev. Vláda podala návrh o zmene spojenej s určovaním cien pri predaji družstvám. Zmenu odôvodňuje ako ochranu pred príliš nízkymi cenami, ktoré majú platiť aj pre vnútorné predajné vzťahy v družstvách. To znamená, že aj menšinový účastník kooperácie, pokiaľ nesúhlasí s cenou,  môže začať akcie proti samotnému družstvu. Cogeca chce podporiť francúzske družstvá, pretože hroziace pokuty môžu byť pre mnoho družstiev likvidačné.
 
Obchodné fórum pre mladých farmárov a budúcnosť poľnohospodárskych družstiev
 
Rokovania a návštevy družstva prebehnú 21. – 22. marca 2019 v Valencii v Španielsku, veľa krajín tam bude mať svojich mladých zástupcov.
 
Informácie o diskusnom dokumente IASB (Rady pre medzinárodné účtovné štandardy) k FICE (Finančné nástroje s vlastnosťami vlastného kapitálu) pre družstvá
 
 Tento diskusný dokument zahŕňa všetky súčasné podmienky. Sekretariát sa po diskusii pracovnej skupiny pre dane a financie rozhodol, že je proti navrhovaným zmenám, ktoré by priniesli ešte viac neistoty. Družstevné organizácie majú prakticky rovnakú pozíciu ako družstevné banky. Otázkou sú ďalšie postupy.
 
Informácie o začatí prehľadu (monitoru) poľnohospodárskych družstiev v EÚ
 
Bude to v poradí 3. prehľad, posledný sa konal v roku 2014. V tomto má byť zahrnutý aj právny a daňový prehľad. Vypĺňa sa online (cca. 30 minút), začína sa 20. marca 2019.
 
 
Informácie o ďalších aktivitách na webe AgriInfo.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce