Školenia pre chovateľov oviec a kôz

Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo s odbornou garanciou Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR organizuje školenia pred novou dojnou sezónou.
 
 
Hygienická príručka na zásadách HACCP pre výrobu a predaj výrobkov z ovčieho mlieka v salašníckych podmienkach – ovčí hrudkový syr na priamu spotrebu, ovčí údený syr, žinčica, bačovská bryndza, parenice, korbáčiky
(Číslo potvrdenia o akreditácii: 2546/2007/426/2, 10 hodín).
 
Predstavenie certifikačného systému „Zlatá ovca/koza“ na 100% výrobky z ovčieho/kozieho mlieka.
 
Predstavenie aktualizovaných príručiek HACCP pre ovčie mlieko, kozie mlieko a mliečne výrobky.
 
Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je výchova vedúcich salašov a salašného personálu bezprostredne účastného pri výrobe a spracovaní mlieka smerom k zvládnutiu princípov a zásad správnej výrobnej a hygienickej praxe vychádzajúcej z príslušných smerníc a riadení legislatívy EU a domácich usmernení. Prispieť tak v konečnom dôsledku k tomu, aby salašnícke ovčie mliekarstvo bolo súčasťou výroby zdravotne bezpečných mliečnych výrobkov.
 
Témy školenia:
 
1. Aktuálna zdravotná situácia v chove oviec a kôz na Slovensku (prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.)
 
2. Požiadavky na osobnú a prevádzkovú hygienu na salašoch (MUDr. Iveta Trusková, PhD.)
 
3. Získavanie surového ovčieho mlieka a výroba mliečnych výrobkov z ovčieho mlieka na salaši, dodržiavanie kritérií bezpečnosti a kvality ovčích mliečnych výrobkov (MVDr. Ing. Fridolín Pokorný)
 
4. Certifikácia slovenských výrobkov z ovčieho/kozieho mlieka – Zlatá ovca/koza. Zlepšenie ich predaja na slovenskom trhu (Ing. Slavomír Reľovský; MVDr. Ing. Fridolín Pokorný)
 
5. Aktualizácia príručky na zásadách HACCP pre výrobu a predaj výrobkov z ovčieho mlieka, kozieho mlieka v salašníckych podmienkach (Ing. Peter Zajac)
 
Úspešný účastník školenia získa osvedčenie akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. (Číslo potvrdenia o akreditácii: 2546/2007/426/2)
 
Školenia sa budú konať v priestoroch:
 
19.02.2019 – Sabinov, Združená stredná škola, SNP 16
26.02.2019 – Žilina, Stredné odborné učilište stavebné, Tulipánová 2
05.03.2019 – Banská Bystrica, Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80
 
Učebný plán - Hygienická príručka na zásadách HACCP pre výrobu a predaj výrobkov z ovčieho mlieka v salašníckych podmienkach – ovčí hrudkový syr na priamu spotrebu, ovčí údený syr, žinčica, bačovská bryndza, parenice, korbáčiky:
 
Zoohygienické a zooveterinárne aspekty chovu oviec, organizačné aspekty chovu oviec a šľachtiteľská práca, zásady správnej výrobnej praxe pri získaní a ošetrení ovčieho mlieka, zásady správnej praxe pre výrobu a predaj výrobkov z ovčieho mlieka v salašníckych podmienkach, ovčí hrudkový syr na priamu spotrebu, ovčí údený syr, žinčica, bačovská bryndza, parenice, korbáčik, osobná hygiena salašného personálu a hygiena prostredia, legislatíva (hygienický balíček...) pre výrobu a spracovanie ovčieho mlieka a ovčích mliečnych výrobkov, systém kontroly kvality ovčieho mlieka a ovčích mliečnych výrobkov.
 
Odborný garant:
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická 17, 842 13 Bratislava
Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.
ústredný riaditeľ ŠVPS SR
 
Organizačný garant:
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku – družstvo
Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
 
Lektori:
Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. – Štátna veterinárna a potravinová správa SR
MUDr. Iveta Trusková, PhD. – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
MVDr. Ing. Fridolín Pokorný – Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Ing. Slavomír Reľovský – ZCHOK na Slovensku – družstvo
Informácie pre záujemcov a organizačné pokyny:
1. Registrácia účastníkov je v deň školenia do 8:00 hod.
2. Na školenie sa môžete prihlásiť prostredníctvom priloženej Návratky.
 
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce