Rozpočet je šancou na zmenu

Najväčšia agropotravinárska samospráva na Slovensku ho vníma ako možnosť nasmerovať slovenské agropotravinárstvo správnym smerom a priblížiť sa v štátnej pomoci okolitým krajinám.
 
 
Po rokoch stagnácie a útlmu tohto strategického odvetvia národného hospodárstva dnes prichádza reálna nádej prostredníctvom systémových opatrení a vyššej štátnej pomoci zakotvenej v štátnom rozpočte na rok 2019.
 
„Oceňujeme, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, vláda SR a poslanci Národnej rady SR uznali opodstatnenosť našich požiadaviek mať v štátnom rozpočte viac finančných zdrojov pre rozvoj vidieka, živočíšnej a rastlinnej výroby, pre produkciu kvalitných a bezpečných potravín a zvyšovanie našej konkurencieschopnosti na spoločnom európskom trhu“, uviedol predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.
 
Špeciálna rastlinná a živočíšna výroba bude podporená systémovým opatrením zelená nafta, na ktorú pôjde v budúcom roku takmer 31 mil. eur /s výhľadom až do roku 2021/. Agropotravinárstvo dostane pre rok 2019 aj ďalšie finančné nástroje, ktoré by mali predstavovať podľa schváleného rozpočtu približne 50 mil. eur.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce