Pracovná skupina pre víno - november 2018

Predpovede úrody (diskusia okrúhleho stolu)
 
Z HU, ES a DE hlásia veľmi vysokú kvalitu, v GR dobrú aj ceny rovnaké ako minulý rok. Naopak v PT  hlásia najnižšiu produkciu za posledných 20 rokov, ceny klesajú v AT a ES. V IT sa tiež očakáva nárast produkcie oproti minulému roku, vo FR sa vyskytli problémy s múčnatkou.
 
Predsedajúci pozitívne zhrnul tohtoročnú kvalitu i kvantitu produkcie, no upozornil na problémy s celkovou disponibilitou vín.
 
Označovanie vín
 
V marci 2013 prijala Európska komisia správu o povinnom označovaní zoznamu zložiek a výživových údajov na etiketách alkoholických nápojov a vyzvala sektor výrobcov alkoholických nápojov, aby do roka zverejnil samoregulačný návrh o informovaní spotrebiteľa o týchto údajoch. Predložený návrh ale Komisia (DG SANTE) označila za nedostatočný, Copa a Cogeca tak zahájili diskusiu s DG SANTE a DG AGRI s cieľom nájsť akceptovateľné riešenie pre všetky strany.
 
Témou označovania alkoholických nápojov sa týka aj reforma SPP, sekretariát   vypracoval koncepty pozmeňovacích návrhov k návrhu nariadenia Komisie COM(2018) 394.
 
Spoločná poľnohospodárska politika (SPP)
 
Z hľadiska sektoru vinárstva sú ostro sledované  pripravované správy k SPP 2020+ europoslankyne Esther Herranz García (ES, EPP) k národným strategickým plánom SPP a europoslanca Erica Andrieua (FR, S&D) k spoločnej organizácii trhu s poľnohospodárskymi produktami.
 
Správa europoslankyne obsahuje napr. požiadavku na jasný a samostatný cieľ prispôsobenia sa klimatickým podmienkam, konsolidáciu existujúcich trhov, žiadny limit pre dosiahnutie maximálnej sadzby a vyššiu  maximálnu mieru financovania pre reštrukturalizáciu, konverziu a podporu. Mnohé z nich Copa a Cogeca označila za nedostačujúce a požaduje ich vyjasnenie.
 
Návrh Erica Andrieua sa týka dealkoholizovaných vín, kde nesúhlasí s označením „víno”, ale doporučuje používať názov „produkt na báze vína” a nových povolení na výsadbu vínnej révy. Pozmeňovacie návrhy sa týkajú napr. možnosti upraviť definíciu poľnohospodárskeho využitia pôdy na regionálnej úrovni, chráneného označenia pôvodu alebo zapojenia zástupcov národných a medzinárodných profesijných organizácií do procesu vydávania nových povolení na výsadbu.
 
Rokovalo sa aj o možnosti za Copa a Cogeca akceptovať nové schémy v podobe národných strategických plánov SPP, podielať sa na príprave aktov v prenesenej právomoci alebo ich odmietnuť a usilovať o zachovanie Národných podporných programov.
 
Na záver sekretariát predstavil vlastné koncepty pozmeňovacích návrhov k návrhu nariadenia Komisie COM(2018) 392, o ktorých sa bude rokovať aj na budúcom zasadnutí skupiny.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce