Emil Macho v Prahe

Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho sa 25. septembra 2018 zúčastnil rokovania agropotravinárskych samospráv krajín V4+4 v Prahe. Na druhý deň sa konali oslavy 25. výročia Agrárnej komory Českej republiky.
 
 
Hlavnými témami rozšíreného zasadnutia agrárnych samospráv krajín V4, Bulharska, Chorvátska, Litvy a Rumunska boli: Iniciatíva pre spoluprácu krajín V4+6; Spolupráca krajín V4+ v rámci Copa Cogeca; Súčasná situácia na poľnohospodárskych trhoch a výsledky žatvy; Nekalé obchodné praktiky a problematika klietkových chovov hydiny; Trvaloudržateľné poľnohospodárstvo.
 
Najvyšší zástupcovia prítomnej agrárnej samosprávy sa zaoberali najmä posilnením ich pozície pri rokovaniach s ďalšími relevantnými organizáciami a politikmi v rámci EÚ. Nové členské krajiny majú podobné problémy, preto bol na 69. zasadnutí agrárnych samospráv V4 v Prahe predložený návrh štatútu iniciatívy agrárnych komôr a samospráv. 
 
Oslávili štvrťstoročnicu
 
Agrárna komora Českej republiky slávnostne oslávila 25 výročie od svojho vzniku. Počas príhovorov hostí vystúpil aj predseda SPPK Emil Macho, ktorý odovzdal prezidentovi Agrárnej komory ČR Zdeňkovi Jandejskovi medailu SPPK a poďakovanie za príkladnú spoluprácu pri rozvoji českého a slovenského agropotravinárstva.
 
Prečítajte si časť jeho príhovoru:
 
Je mi veľkou cťou, že vás tu dnes všetkých môžem pozdraviť z pozície predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory na tak slávnostnom podujatí, akým oslavy štvrť storočnice Agrárnej komory Českej republiky bezpochyby sú.
 
 
Na poste predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory som od mája tohto roka. Za túto krátku chvíľu som sa však už niekoľkokrát osobne uistil, aké je nesporne dôležité v časoch globalizácie trhu či naoko jednotného európskej priestoru a spoločnej poľnohospodárskej politiky mať pri sebe silného, spoľahlivého a najmä korektného partnera. A práve Agrárna komora Českej republiky takým pre nás je.
 
Za toto partnerstvo by som sa chcel vám všetkým poďakovať, osobne najmä prezidentovi Agrárnej komory ČR Zdenkovi Jandejskovi a môjmu predchodcovi, bývalému predsedovi našej komory Milanovi Semančíkovi, vďaka ktorým sa symbióza agropotravinárskych samospráv dvoch krajín spečatila aj vzájomnou ukážkovou spoluprácou v rámci krajín Vyšehradského regiónu, ale aj Českého konzorcia a podpísania zásadného dokumentu Bratislavská deklarácia, ktorý nám dnes slúži ako oficiálny východiskový materiál pri kreovaní budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2021-2027.
 
Všetkým nám je jasné, že spojením síl si vieme vydobiť lepšie podmienky na existenciu, na podnikanie, na zveľaďovanie českého a slovenského vidieka, na vytváranie pracovných príležitostí a na výchovu našich spotrebiteľov, než keby sme mali ísť v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky osamote každý svojou vlastnou cestou. Verím, že ďalšie naše spoločné rokovania v Bruseli, na pôde viacerých európskych inštitúcií, nám opäť o niečo viac pootvoria dvere k stabilnejšej pozícii českých a slovenských poľnohospodárov a potravinárov v novom programovacom období po roku 2020.
 
České a slovenské poľnohospodárstvo má historicky dané spoločné korene, má obdobnú štruktúru a veľkosť fariem, pestuje a vyrába v rovnakom klimatickom pásme a rovnako zápasí o spravodlivejšie postavenie v potravinovom reťazci.
 
Myslím si, že to vnímame rovnako: že našou spoločnou snahou, hoci nás delia hranice, je boj aj o lepšie uznanie súčasnou až príliš konzumnou spoločnosťou, ktorá akosi pozabudla na to, že potraviny nerastú len tak v obchodoch, že za ich výrobou sa skrýva 365 dní v roku trvajúca drina, že nie je samozrejmosťou mať regály a chladničky plné potravín najrôznejšieho druhu.
 
Potrebujeme Čechov a Slovákov ubezpečovať o kvalite našich domácich potravín a ich zdravotnej bezpečnosti, potrebujeme im vysvetľovať, prečo majú klásť do nákupných vozíkov práve mäso od lokálnych farmárov alebo vianočku od domáceho pekára.
 
 
Vážené slávnostné zhromaždenie,
 
Dnes spomínate, bilancujete, hodnotíte, ďakujete, ale aj oslavujete vaše úsilie posunúť české poľnohospodárstvo dopredu.
 
Je toho veľa, čo by som vám všetkým chcel do ďalšej štvrť storočnice popriať. Okrem tak potrebného zdravia a odhodlania vám chcem zaželať aj to, aby sa vaši zákazníci vracali čoraz častejšie práve k vám, českým poľnohospodárom a potravinárom a aby ste potraviny vyrábali na spoločnom európskom trhu hrdo a dôstojne.

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce