Zmena výšky zliav na palivové karty od spoločnosti Slovnaft

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. pristúpil k zmene interných pravidiel vzťahujúcich sa na systém zliav/príplatkov. V dôsledku ich zavedenia sa jednotlivé podmienky výšky zliav uvedené v prílohe č. 4 Vašej Zmluvy menia, ako uvádzame v tabuľke nižšie.
 
V prípade, že s uvedenou zmenou zliav nesúhlasíte, máte právo Zmluvu so 7 dňovou výpovednou lehotou písomne vypovedať, pričom účinky výpovede nastanú v posledný deň výpovednej lehoty počítanej odo dňa nasledujúceho po dni, kedy bola písomná výpoveď doručená spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
 
Tieto zmeny vykonala spoločnosť SLOVNAFT, a.s. za účelom zlepšenia podmienok pre svojich klientov.
 
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo využite služby bezplatnej Zákazníckej linky 0800 111 811.
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce