Rokovanie EHSV, Sekcia pre vonkajšie vzťahy – 28.3.2018


Dokumenty súvisiace s rokovaním Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru - Sekcia pre vonkajšie vzťahy (REX), 28.3.2018

K dokumentom je možné zaslať pripomienky do 27.3.2018.
Kontaktná osoba: Mgr. Tatiana Belová, Sekcia potravinárstva a obchodu, [email protected]

 

1. Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej Únie

Priame zahraničné investície mali ako dôležitý zdroj rastu, pracovných miest a inovácie vždy veľký význam pre hospodársky a sociálny rozvoj Európskej únie. Sú veľmi prínosné pre Úniu a jej občanov, pretože pomáhajú dosiahnuť ciele Investičného plánu Komisie pre Európu a podieľajú sa na iných projektoch a programoch Únie. EÚ si preto udržiava otvorené investičné prostredie a je ústretová k zahraničným investíciám.

Otvorenosť Únie priamym zahraničným investíciám sa nezmení, musia ju však sprevádzať rázne a účinné politiky, ktorých cieľom bude na jednej strane dosiahnuť otvorenosť iných hospodárstiev a zabezpečiť rovnaké pravidlá pre všetkých a na druhej strane chrániť kľúčové európske aktíva pred investíciami, ktoré by poškodzovali oprávnené záujmy Únie alebo jej členských štátov.

Cieľom tohto návrhu nariadenia je stanoviť pre členské štáty a v určitých prípadoch aj pre Komisiu rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií smerujúcich do Európskej únie, pričom členským štátom sa umožní zohľadňovať ich individuálnu situáciu a vnútroštátne okolnosti.

Návrh nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

 

2. Hospodárska a sociálna súdržnosť a európska integrácia západného Balkánu – výzvy a priority  - Návrh stanoviska

Integrácia krajín západného Balkánu do Európskej únie a ich hospodárska a sociálna súdržnosť sú jednou z priorít bulharského predsedníctva. EHSV bude organizátorom summitu predsedov vlád štátov EÚ a krajín západného Balkánu, ktorý sa uskutoční 17. mája v Sofii. EHSV je zároveň spoluorganizátorom konferencie občianskej spoločnosti krajín západného Balkánu, ktorá sa uskutoční 15. mája v Sofii. Predložený materiál je vyjadrením výziev a priorít EHSV vo vzťahu k celého procesu európskej integrácie krajín západného Balkánu.

Návrh stanoviska nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce