Africký mor ošípaných „klope na dvere“

Africký mor ošípaných sa okolitým krajinám stále nedarí potlačiť, a preto naďalej pretrváva hrozba nákazy chovov ošípaných. Česká republika pristúpila k najprísnejším opatreniam a rozšírila vysoko rizikovú oblasť o ďalšie katastrálne územia. V nich sa musí vykonať súpis všetkých hospodárstiev s chovmi ošípaných. V neregistrovaných chovoch budú musieť do 31. januára do polnoci utratiť všetky ošípané a od 1. februára budú mať neregistrovaní chovatelia v tejto oblasti zákaz chovať ošípané.
 
 
Situácia je natoľko nebezpečná, že Česká republika dokonca zvažovala nasadenie armády, to však legislatíva nedovoľovala. Do výkonu práva poľovníctva preto po novom zasahujú policajní ostreľovači, ktorí od začiatku opatrenia odstrelili viac ako 130 kusov diviačej zveri. Oblasť nákazy je ohraničená elektrickými a pachovými ohradníkmi. Česká veterinárna správa k 16.1. zaznamenala v okrese Zlín 191 prípadov nakazených uhynutých diviakov. Českomoravská poľovnícka komora navrhuje znížiť početný stav diviačej zveri o 70 až 80 percent.
 
Doteraz platné opatrenia pred africkým morom ošípaných chcú sprísniť aj nemeckí poľnohospodári. Žiadajú, aby bol vykonaný odstrel 70% všetkých diviakov v Nemecku.  
 
Africký mor ošípaných ohrozuje územie Slovenskej republiky z Čiech, Poľska a Ukrajiny. Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory je preto potrebné zo strany štátu, resp. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR urýchlene zaujať jasné stanovisko k ďalšiemu postupu na zabránenie prieniku afrického moru ošípaných na územie Slovenska.
 
Predseda poľovníckej komisie OPK Humenné Jaroslav Dutko navrhuje znížiť početný stav diviakov až o 90%. „Potrebujeme znížiť stavy diviačej zveri na čo najnižšiu úroveň, aby sa predišlo prípadnej pandémii.“
 
Na Slovensku je lesná zver dlhodobo premnožená vrátane diviačej zveri. Podľa SPPK tento problém úzko súvisí práve s rizikom prieniku afrického moru ošípaných na územie Slovenska a hroziacej likvidácie chovu ošípaných na Slovensku. Keďže situácia sa zo dňa na deň vyostruje a neznesie ďalšie čakanie, štát by mal urýchlene konať. MPRV SR síce vydalo 10. januára mimoriadne povolenie na lov diviačej zveri. Podľa SPPK to však nestačí, situáciu treba riešiť razantnejšie v spolupráci so všetkými dotknutými inštitúciami a viac informovať aj samotnú verejnosť.
 
Africký mor ošípaných nie je nebezpečný pre ľudí, ale jeho výskyt by znamenal likvidáciu chovu ošípaných. Slovenskí chovatelia ošípaných v snahe ochrániť svoje chovy dodržujú prísne bezpečnostné opatrenia nariadené veterinármi.
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce