Rovnaké podmienky pre všetkých

Chce Slovensko vlastné poľnohospodárstvo? Pýtali sa organizátori tohtoročnej konferencie Agroprogress 24. novembra v Trnave. Na podujatí vystúpil aj predseda SPPK Milan Semančík. Na konferencii najčastejšie zaznievali požiadavky, aby sa v budúcnosti zabezpečili pre slovenských poľnohospodárov také podmienky, aké majú v rámci podnikania na pôde aj farmári v okolitých krajinách.
 
 
Nemci vzdelávajú slovenských študentov
 
V úvode vystúpil Philipp Horsch zo spoločnosti, ktorá v Nemecku už vyše tridsať rokov vyrába poľnohospodársku techniku. Témou jeho príspevku bola „Vízia svetového poľnohospodárstva – Kam smeruje poľnohospodárska výroba?“ Okrem iného predstavil možnosti digitalizácie poľnohospodárstva, teda schopnosť prenášania rôznych dát z poľnohospodárskych strojov do cloudových systémov prostredníctvom smartfónov a tabletov. Takýmto spôsobom sa zabezpečia dáta geologické, ale aj o jednotlivých výkonoch, pohyboch techniky a podobne.
 
 
Philipp Horsch poukázal na možnosti vzdelávania mladej generácie začínajúcich poľnohospodárov.  Jeho firma vytvorila projekt k podpore praktického vzdelania a prepojenia vzdelania na prax. Žiakom zo slovenských stredných odborných škôl poskytujú najmodernejšie vybavenie a techniku. Veria, že vo vzdelávaní mladých ľudí budú pokračovať aj iné spoločnosti, pretože zodpovednosťou súčasnej generácie je aj výchova mladých odborníkov v poľnohospodárstve.
 
 
Liekom na záchranu je transparentná poľnohospodárska politika
 
Na konferencii vystúpil aj Roman Serenčéš, generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Podľa neho je veľkým problémom súčasného poľnohospodárstva aj absencia zákona o poľnohospodárstve, kde by bolo zadefinované postavenie poľnohospodára.
 
 
Generálny riaditeľ predstavil informačné semináre k aplikácii Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA), ktoré sú určené žiadateľom, ktorých nahlásená výmera v roku 2016 pre účely režimu jednotnej platby na plochu predstavovala minimálne 400 ha. Školenia budú organizované v termínoch od 21.11. – 22.12.2016 v priestoroch Agroinštitútu v Nitre. Počas svojho príhovoru prisľúbil, že chyby, ktoré sa v súvislosti s aplikáciou objavovali, sa budú snažiť čo najskôr odstrániť.
 
V závere svojho vystúpenia poznamenal, že na záchranu sektora je potrebná transparentná poľnohospodárska politika, ktorá nikoho nediskriminuje, podpora manažérov, podpora spolupráce a inovácií, ale aj podpora agropotravinárskych rizík, podpora cez národné zdroje a práca s ľuďmi.
 
 
Potrebujeme vytvorenie porovnateľných podmienok
 
Predseda SPPK Milan Semančík na konferencii vystúpil s prednáškou na tému „Potrebné zmeny v sektore z pohľadu SPPK. Predstavil súčasné príčiny zlej situácie nášho sektora. Zdôraznil, že sa treba pozrieť aj do minulosti a poukázať na to, v čom sme v 90. rokoch vedeli využiť náš potenciál. „Za posledných 20 rokov došlo k obrovskému poklesu produkcie. Spomedzi susedných krajín EÚ momentálne ťaháme za najkratší koniec. Najviac by slovenskému poľnohospodárstvu pomohlo vytvorenie porovnateľných podmienok, ako tomu je v okolitých krajinách,“ zhodnotil M. Semančík.
 
 
Predseda SPPK prezentoval návrhy, ktoré by si mohla súčasná vláda osvojiť, a tak naštartovať oživenie sektora. Štát by mal:
 
  • posilniť finančnú aj nefinančnú štátnu pomoc sektora na úroveň okolitých krajín
  • nastaviť do podporných mechanizmov požiadavku zodpovedajúceho zaťaženia dobytčími jednotkami na hektár poľnohospodárskej pôdy/podpora ŽV
  • dorovnať kofinancovanie na 35 % a transparentne použiť zostávajúce prostriedky Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
  • okamžite zabezpečiť dôslednú plošnú kontrolu dovážaných potravín
  • do udržania a tvorby pracovných miest na vidieku viac zapojiť aj iné ministerstvá (MPSVaR SR, MŽP SR)
  • zo strednodobého hľadiska by pomohlo vytvorenie rizikového fondu
 
Kľúčová je však filozofia nastavenia dotácií. „Mechanizmus musí byť motivačný, viazaný na konkrétny cieľ a nie na veľkosť obrábanej plochy. Podpora musí smerovať tam, kde vznikajú pracovné miesta a zvyšuje sa produkcia. Ciele, ktoré budeme podporovať dotáciami, musia byť zviazané s kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti. Priamo, jasne a merateľne, aby boli kontrolovateľné a motivujúce,“ zdôraznil predseda SPPK Milan Semančík.
 
Celú prezentáciu predsedu SPPK M. Semančíka nájdete v prílohe na stiahnutie.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce